سرمقاله

پاکستان هنوز هم حامي هراس افگنان است!

 به دنبال سفر مقامات افغانستاني به پاکستان وپس از حملات خونين در کابل، اينک هيأتي به رياست معين...

از پاکستان به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت شود!

کابل طي دوسه هفته اخير شاهد رويداد هاي خونيني بود که در آنها صد ها تن از هموطنان...

جنگ، جنگ تا نابودي کامل طالبان!

سرانجام دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا براي اولين بار در طول چند دهة اخير، آشکارا اعلام کرد که...

دولت به حال باز نشسته گان توجه جدي کند!

  امروز، روز بازنشسته گان (متقاعدين) است که در افغانستان مرحلة درد انگيزي براي شهروندان کشور مي باشد....

استعفا راه حل است!

روز گذشته وزیران امور داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی در...

غني  با کابينه اش  استعفا بدهد!

 اوضاع در کشور رفته رفته بدتر و وخيم تر شده است و طالبان و داعشيان در پايتخت دسته...

خليل زاد از ارگ نشينان بپرسد که چرا توافقنامه سياسي عملي نشد؟

در باره بحران پيش آمده کنوني در افغانستان، قصر سفيداعلاميه اي منتشر کرده مبني بر اين که حکومت...

مردم را فريب ندهيد طالبان و شبکه حقاني يکي اند!

  سال‌ها مي شود که گروه حقاني، به ميان صفوف طالبان مدغم شده اند و در ميان آن‌ها...

هراس افگنان بايد نابود شوند!

افغانستان سال هاي درازيست که گرفتار جنگ ويرانگر و خانمانسوز مي باشد که در نتيجه آن آسيب هاي...

ضعف و ناکامي نهادهاي کشفي قابل تحمل نيست!

حمله به هوتل انترکانتيننتال و ادامه پاک کاري آن ازوجود تروريست‌ها تا ساعت يک پس از چاشت يک...