سرمقاله

هنوزهم کميسيون انتخابات وابسته به ارگ است!

از زمان آغاز کار کميسيون انتخابات که کميشنران جديد آن از سوي رييس جمهور برگزيده شد، تا حال...

زنگ خطر بر ضد طالبان و پاکستان به صدا در آمده است

سخنراني رييس جمهوري امريکا و موضع گيري‌هاي او در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با واکنش‌هاي گوناگون از...

داعش پروژه خطرناک دیگر برای افغانستان!

بنابر گزراش دفتر همآهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد نفوذ داعش در افغانستان گسترش یافته است....

بازار معامله نماينده گان با وزيران دوباره گرم مي شود!

قرار است در آينده نزديک هشت تن از نامزدوزيران حکومت جهت گرفتن رأي اعتماد به مجلس نماينده گان...

نشست مجمع عمومي سازمان ملل فرصتي براي افغانستان!

قرار است رييس جمهور غني در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشتراک کند. محور اصلي سخنراني آقاي...

آيا انتخابات قصه مفت است؟

مطابق توافقنامه سياسي، توزيع شناسنامه‌هاي برقي بايد در همان ماه‌هاي نخست شکل گيري حکومت وحدت ملي انجام مي‌شد....

هزينه بلند عروسي مشکل بزرگ اجتماعي

هزينه کمر شکن مراسم عرو سي و فاتحه خواني از مشکلات اجتماعي بسيار بزرگ در کشور است که...

اگر طالبان نابود نشوند یازدهم سپتمبر تکرار خواهد شد!

دیروز یازدهم سپتامبر، برابر به روزی بود که در سال دوهزار و یک تروریست هایی که به سازمان...

وزارت خارجه کشور فعال تر شود!

اعلام راهبرد جديد امريکا در مورد افغانستان، هراس افکنان و حاميان شان را نگران ساخته است. پاکستان در...

رهرواني که مي‌خواهند مسعود را بدنام کنند !

ياد بود از شانزدهمين سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملي کشور با جنبه‌هاي مثبت و عالي آن به...