سرمقاله

حكومت توافقى تا حال غير مشروع است!

همه ساله هفته ای برای گرامیداشت از قانون اساسی کشور برگزار می گردد که در آن پیرامون مزایای...

امريكايك گام اساسى در منطقه برداشته است!

تحول بزرگي در راستاي سياست امريکا در قبال پاکستان و منطقه رو نما گرديده است. اين تحول بيانگر...

پاكستان نبايد پس ازاين رهبران امريكا را  احمق فكر كند!

افغانستان نزديک به چهل سال است در آتشي مي سوزد که به دستان پاکستاني ها مشتعل شده است...

به هويت همه اقوام احترام شود!

توزيع شناسنامه هاي برقي دير هابعد رويدست گرفته شده است. اين سند مي تواند براي هر شهروند افغانستان...

پروژه تاپى بايد مديريت سالم شود!

افغانستان بي جلب سرمايه گذاري هاي کلان براي زنده کردن اقتصاد جنگ زده‌اش، چاره اي ديگر ندارد. از...

قاتلان نيرو هاى امنيتى ما را آزاد نسازيد!

قشلاقى یکی از عوامل بد امنی در کشور، عدم تطبیق حاکمیت قانون در سراسر کشور به گونة یک سان...

اهمال نهادهاى امنيتى در تأمين امنيت شهروندان قابل پذيرش نيست!

تروريست هاي داعشي روز پنجشنبه، مرکز فرهنگي تبيان و خبر گزاري صداي افغان در غرب کابل را مورد...

يادى از آن روز سياه!

امروز ششم جدي و برابر است با سي و هشتمين سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان. در چنين...

طرح جديد وزارت داخله زودتر عملى شود!

نیرو های امنیتی و دفاعی کشور امروزه در کار تأمین امنیت شهروندان در سراسر کشور مصروف اجرای وظیفه...

حمايت   از خبر نگاران  مسؤوليت حكومت  است!

پس از سقوط طالبان در کشور در آغاز  دهه نود و شکل گيري نظام کنوني، يکي از دست...