سرمقاله

چرا عالمان دين وسيله يي  در دست استخبارات پاکستان؟

  نقش عالمان دين در سمت و سو دادن جامعه اي مانند افغانستان و شمار زيادي از کشور...

تروريستان نکتايي دار و هراس افگنان لنگي دار دو روي يک سکه!

رخداد روز پنجشنبه گذشته در خيرخانه کابل که در آن تروريست‌هاي داعش – طالب، گردهمايي بزرگداشت از شخصيت...

در کنار هم قرار بگيريم و به فاشيسم (نه) بگوييم!

  افغانستان امروز گرفتار مصايب بيشماري مي باشد. جنگ، بد امني، اقتصاد جنگ زده، فرار مغزهاو موجوديت فساد...

زورکاکاست که انگور در تاک‌هاست!!

سید مکارم   دیروز مجلس نماینده‌گان یک باردگر از حکومت تقاضا کرد تا سرپرست وزیران را به منظور...

حکومت خواسته‌هاي برحق غوريان را بشنود

در چند روز گذشته باشنده گان ولايت غور در اعتراض به بي توجهي حکومت در ساخت و ساز...

دولت را از اين بدنامي بزرگ نجات دهيد!

  رشد روز افزون فساد در دم و دستگاه دولت، يکي از بدبختي هاي حکومتي است که جنگ...

طالبان شکست می‌خورند!

سه سال پیش از امروز نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و تنها یازده هزار نیروی امریکایی باقی...

حمله به تلويزيون شمشاد حمله به خانواده رسانه‌يي کشور است!

گروهک تروريستي طالب – داعش ديروز به تلويزيون شمشاد در شهر کابل حمله کرد. هر چند تروريست‌هاي وحشي...

اگر انتخابات برگزار نشود بحران و بي ثباتي همه‌ي کشور را فراخواهد گرفت

چنين معلوم مي شود که انتخابات در افغانستان در اين سال‌هاي پسين يکي از چالش هاي عمده فرا...

به مديريت شرکت برشنا بايد خنديد!

چند سال است که در زمستان ها مردم شهر کابل گرفتار مشکل کلاني از بابت پرچاوي هاي روز...