سرمقاله

اگر انتخابات برگزار نشود بديل حکومت چه خواهد بود؟

سید مکارم   دیروز در نشست زیر نام «وفاق ملی» که شخصیت های سیاسی اشتراک کرده بودند یک...

چرا طالبان نشست اندونيزيا را تحريم کردند؟

  نشست عالمان دين افغانستان، پاکستان و اندونيزيا که قرار است در کشور اندونيزيا برگزار شود با واکنش...

پاکستان هنوز هم در فکر فريب امريکاست!

  وزارت خارجه امريکا در واکنش به نامه اخير طالبان مبني بر خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان به...

بديل حکومت پس از اول جوزاي سال آينده، چه خواهد بود؟

  شوراي ملي کشور پس از رخصتي زمستاني، روزچهارشنبه پانزدهم حوت مجدداً به کار آغاز کرد. اين در...

با زنان و دختران تان مهربان باشيد!

  هشتم مارچ، روز جهاني زن بر خواهران و مادران عزيز مبارک باد فردا هشتم مارچ، روز جهاني...

با طرح جديد حکمتيار نظام زودتر سقوط مي کند!

  توحيدي طرح  حکمتيار رهبر حزب اسلامي در مورد صلح با طالبان نه تنها يک پيشنهاد تازه نيست،...

وزارت حج احساس مسؤولیت کند!

  ریاست عمومی امنیت ملی پس از چهار ماه توانست دو عضو برجستة داعش را از کابل بازداشت...

صلح با طالبان، آب در هاون کوبيدن است

  در نشست کابل، رييس جمهور غني  بستة پيشنهادي صلح با طالبان را ارائه نمود، اما فقط دوروز...

غني از کيسه خليفه ‌بخشید!

 رييس جمهور غني در نشست «روند کابل» که روز چهارشنبه 9 حوت برگزار شد، اعلام داشت، دولت افغانستان...

در عقب معامله مکاتب افغان- ترک شخص رييس جمهور غني قرار دارد!

  ديروز در مرکز رسانه هاي حکومت تفاهمنامه انتقال مکاتب افغان – ترک ميان وزير معارف ترکيه و...