سرمقاله

طالبانی که صلح نمی کنند باید کشته شوند!

رخداد حمله به مدرسه اي در دشت ارچي کندز از منظر ديگري هم قابل بحث و درنگ است....

چرا طالبان از نهادهای دینی به مقاصد نظامی استفاده می کنند؟

  دیروز مدرسه یی در دشت ارچی ولایت کندز از سوی طیارات نیروهای حمایت قاطع بمباران گردید. این...

چرا شرکت لبناني؟

  کار بازسازي و احياي دوباره زير ساخت‌هاي اقتصادي و عامه المنفعه يک امر  بسيار حياتي است و...

دزدهای کلان نیز محاکمه شوند!

فسـاد، یکـی از دلایـل ناکامـی حکومت هـای افغانسـتان دربیسـت سـال اخیـر  در کشـور می باشـد. ایـن پدیـده در...

عالمان دین باید از اعتراض کننده گان هلمندی حمایت کنند!

  تجمع اعتراضی زنان هلمند به منظور آتش بس میان نیروهای حکومتی و طالبان وارد سومین روز خود...

از تلاش جامعه جهاني براي تأمين صلح در کشور حمايت شود

  نشست ديروز صلح افغانستان در تاشکند همچنان با بحث پيرامون افغانستان ادامه يافت و در آن کشور...

سازمان ملل در برابر طالبان موضع جدی بگیرد!

  نشست صلح تاشکند برای بررسی مسأله صلح در افغانستان دیروز آغاز یافته است و امروز نیز تا...

کمبود آب در کشور جداً نگران کننده است!

  ديروز، روز جهاني آب بود؛ مايعي که بشر و ديگر زنده جان ها و نباتات بر بنياد...

  نشست تاشکند یک فرصت دیگر برای افغانستان!

  امروز نشست صلح افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبیکستان برگزار می گردد. در این نشست که پس...

افغانستان میدان جنگ کشورها!

  مشاور امنیت ملی کشور در انستیتیوت صلح امریکا گفت که اجماع منطقه یی مبارزه برضد هراس افگنی...