سرمقاله

کافران به مساجد حمله مي کنند!

به دنبال حمله هراس افگنان به مکان‌هاي مقدس در کشور و به منظور دامن زدن شبکه‌هاي استخباراتي به...

از راهبرد جديد امريکا استقبال مي کنيم

حالا که در استراتيژي جديد رييس جمهوري ايالات متحده امريکا مبارزه با ترور و دهشت در اولويت قرار...

دولت تعهد گريزي مي کند!

به نظر مي رسد که دولت افغانستان يک دولت توافق گريز لااقل در عرصه داخلي است. طوري که...

شرکت برشنا پول مردم را دزدي مي کند!

مدت هاست شرکت برشنا به نحوي که از نظر آنان قانونمند و عادلانه جلوه مي کند، از مردم...

مردم از عزت و ناموس شان دفاع کنند!

چنان به نظر مي رسد که تروريستان در شمال کشور بيشتر از پيش جان گرفته اند و قصد...

بازي هاي قومي ارگ نظام را سقوط خواهد داد!

نويسنده: قشلاقي در حالي که اوضاع در کشور روبه وخامت نهاده است، رهبري حکومت که در گير قوم...

چرا مراکز تروريستان در شمال کوبيده نمي شود؟

گفته مي شود که دره ميرزا اولنگ دوباره به تصرف نيروهاي حکومتي درآمده است و تروريستان از اين...

غورماچ هم سقوط کرد توطيه در شمال جريان دارد

عدم توجه به وضعيت امنيتي شمال کشور سبب شده است که دشمن با جسارت تمام و سازمان يافته،...

جلو جنگ روانی تروریستان گرفته شود!

روشن است که طالبان و دیگر گروه های تروریستی و دهشت افگن همیشه برای تبلیغات علیه دولت سوژه...

حلقاتی در نظام نمی خواهند طالبان نابود شوند!

بنابر گزارش برخی از رسانه ها، قرار است رییس جمهوری امریکا راهبرد تازة نظامی خود را برای افغانستان...