سرمقاله

حمايت   از خبر نگاران  مسؤوليت حكومت  است!

پس از سقوط طالبان در کشور در آغاز  دهه نود و شکل گيري نظام کنوني، يکي از دست...

زير كاسه حتماً نيم كاسه است!

از دو سه سال به این سو، شماری از مشاهدان، گزارش کرده اند که چرخبال های ناشناس و...

افغانستان به حمايت امريكا نياز دارد!

مايک پنس، معاون رييس جمهوري امريکا ديروز سفر غير منتظره به کابل داشت. او در حالي به کابل...

معتادان؛ سوخته‌گان زنده‌گي اند، به آن‌ها رسيده‌گي کنيد!

زمستان در سراسر کشور بيداد مي کند. در چنين سرماي جان سوز و طاقت فرسا، همةمان به خانه...

 ارگ، سياست حذف را در پيش گرفته است

قشلاقی   بسياري ها اشرف غني رابه عنوان روشنفکر تحصيل کرده که در علوم اجتماعي و جامعه و...

پاکستان منافق خواهان پايان جنگ  در افغانستان نيست !

  يکي از بدبختي‌هاي کلان مردم افغانستان اين است که از لحاظ جغرافيايي همسايه کشوري مي باشد که...

ازروند توزيع شناسنامه هاى برقى حمايت مى كنيم!

گزارش شده که حکومت مصمم گرديده تا روند توزيع شناسنامه هاي برقي را در کشور به زودي آغاز...

كابل از شهروحشت بيرون ساخته شود!

از اسباب و عوامل بد امنی در شهر کابل، یکی هم این است که  در شهر کابل افراد...

افسار طالبان به دست پاکستان است

در حالي که پاکستان در گذشته اجازه ترانزيت کالا هاي هندي را از طريق خاک خود به افغانستان...

عزت و ناموس تان  را به دشمن نفروشيد!

  فساد در درون نهاد هاي امنيتي، مانند موجوديت آن در ميان ارگان هاي ملکي، زيان بار است...