سرمقاله

اشتراک گذاری

حکومت اصلاح شود!

در شرايط و احوالي که با بدتر شدن اوضاع امنيتي در کشور اعتماد و همباوري در دم و...

اشتراک گذاری

باشنده گان شهر کابل به ستوه آمده اند!

در حالي که راه بندان هاي ديروز مردم شهر را سرگردان و سراسيمه کرده بود، مردم در هر...

اشتراک گذاری

با لج بازي ها مشکل حکومت حل نمي شود!

ديروز رييس جمهور غني در يک نشست خبري، انحصار قدرت از سوي خودش را رد کرد و گفت...

اشتراک گذاری

فساد، لکه ی ننگ برپیشانی حکومت!

در نشست هاي بين المللي و در ملاقات مقامات بلند پايه کشورهاي خارجي با رهبران حکومت افغانستان، نخستين...

اشتراک گذاری

طرح اداره موقت واکنش در برابر انحصار قدرت!

سروصداي تشکيل اداره موقت بار دگر در کشور طنين انداز شده است. در برخي از محافل سياسي بديل...

اشتراک گذاری

ضرورت قیام ملی در برابر طالبان!

وضعيت در کشور به گونه غير متعارفي پيچيده تر مي شود. از يک سو بد امني گسترده شده...

اشتراک گذاری

نگذاریم افغانستان ویران ویران تر شود!

وزيردفاع امريکا در يک سفر از قبل اعلام ناشده دو روز پيش به کابل آمد. آمدن او همزمان...