اخبار

اشتراک گذاری

وزير امور زنان: نقش زنان در بخش‌هاي کليدي حکومت سمبوليک است

  وزارت امور زنان کشور، برنامه‌هاي تازه‌‌يي را روي دست گرفته که براساس آن موانع حضور زنان در...

اشتراک گذاری

وزارت داخله: در يک هفته گذشته، 74 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

  وزارت امور داخله افغانستان از بازداشت 74 تن در يک هفته گذشته، در پيوند به قضاياي مواد...

اشتراک گذاری

مقام‌هاي امنيتي درمجلس سنا: مشکل حمايت هوايي شبانه به نيروهاي ارتش به زودي رفع مي‌شود

  مجلس سنا در پيوند به افزايش ناامني‌ها و نگراني سناتوران از اوضاع امنيتي کشور مقام‌هاي امنيتي و...

اشتراک گذاری

کمیسیون انتخابات: درباره چگونه‌گي استفاده ازبايومتريک، کميسيون تصميم مي‌گيرد

  رييس کميسيون انتخابات کشور مي‌گويد که تصميم چگونه‌گي استفاده از بايومتريک در روز انتخابات پارلماني به دست...

اشتراک گذاری

نگراني از احتمال معامله‌گري بر سر بازنگري پيمان امنيتي کابل- واشنگتن

  شماري از اعضاي نماينده‌گان مجلس از احتمال معامله‌گري بر سر تصميم بازنگري پيمان امنيتي با امريکا از...

اشتراک گذاری

شماري از نماينده‌گان شوراي ملي حاضر نشده اند، تا دارايي‌هاي شان ثبت شود

  مسوولان در اداره مبارزه با فساد اداري مي‌گويند که شماري از نماينده‌گان در مجلس نماينده‌گان و مجلس...

اشتراک گذاری

اعضای مجلس: رييس کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي به يک تيم خاص کار مي‌کند

  رييس کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي که در خصوص چگونه‌گي حذف 35 نامزد انتخابات پارلماني به مجلس نماينده‌گان استجواب...

اشتراک گذاری

سیگار: بيش‌تر پول‌هاي کمک شده به افغانستان به دبي انتقال داده شده است

  سرمفتش خاص مصارف بازسازي امريکا در افغانستان جان سوپکو گفته است که بخش بزرگ کمک‌هاي مالي امريکا...

اشتراک گذاری

سال جاري خون‌بار ترين سال براي خبرنگاران افغانستان

  سال جاري خورشيدي مرگبار ترين سال براي خبرنگاران و کارمندان رسانه‌‌يي افغانستان بود که  بر بنياد گزارش‌هاي...

اشتراک گذاری

داکتر عبدالله: در انتخابات آينده معاون کسي نخواهم بود

  داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي  گزارش مبني بر اين که او، در انتخابات آينده رياست جمهوري، معاون...