مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

خبرنگاران به«تقديس» نه، به حمايت نياز دارند!!

خبرنگاري در افغانستان يک شغل خطرناک است اما خبرنگاران افغانستان افزون به خطرهايي که به خاطر پيش‌برد وظيفه...

اشتراک گذاری

خشت کژِ «بن» و تکرار تاريخ

شايد گاهي به اين انديشيده باشيدکه چه‌گونه تاريخ در افغانستان تکرار مي‌شود، با آن‌که گفتاورد همه‌گاني‌اي داريم که...

اشتراک گذاری

کابل؛ شهري در زيرِ سايه مرگ و حشت

در شهرِ کابل بدامني، چالش‌هاي زيست محيطي، ترافيک سنگين، آلوده‌گي هوا، ده‌ها مواردي است که شهروندان اين شهر...

اشتراک گذاری

انتخابات رياست جمهوري در ماه سرطان برگزار نمي‌شود

افغانستان از چندي به‌اين‌سو در بن بست سياسي دست و پنجه نرم مي‌کند؛ سياست‌ها گاهي شرقي، گاهي غربي،...

اشتراک گذاری

بیم و امید از توافق آمریکا با طالبان

«جنگ لفظي» بين مشاور امنيت ملي رياست جمهوري افغانستان و وزارت خارجه امريکا، هرچند در ظاهر امر يک...

اشتراک گذاری

چرا طالبان نمي‌خواهند با حکومت گفت‌وگو کنند؟

با شدت گرفتن تلاش‌ها براي حل سياسي بحران افغانستان و گفت‌وگوهاي پي هم امريکا و رهبران سياسي افغانستان...

اشتراک گذاری

مداخلات مستقيم پاکستان در افغانستان!

احمد سعيدي اظهارات تازه عمران خان نخست وزير پاکستان که گفته است، به زودي افغانستان داراي حکومت خوب...

اشتراک گذاری

مسأله طالبان با امريکا مشخص شد؛ با افغانستان چگونه حل شود؟

گروه طالبان و امريکايي‌ها در پنجمين دور مذاکرات شان در قطر پس از شانزده روز مذاکره در پشت...

اشتراک گذاری

بحران بلخ؛ ارگ چه مي خواهد؟

عطامحمد نور؛ رييس اجرايي حزب جمعيت اسلامي تاکيد کرده بود که ارگ توطئه‌هاي تازه‌يي را براي برهم زدن...

اشتراک گذاری

بن بست احتمالي مذاکرات صلح و پيامد هاي منطقه يي و جهاني

پنجمين دور مذاکرات صلح ميان جناح امريکايي‌ها و نماينده‌گان گروه طالبان با حضور تعداد محدود از سياسيون پشت...