مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

غرور ملي همه اقوام احترام گردد

احمد سعيدي   من در اين نوشته مي کوشم تا حقيقتي را بنگارم که تا هنوز درمورد آن کمتر...

اشتراک گذاری

آلوده‌گي  هوا از باشنده‌گان کابل قرباني مي گيرد

میرنجیب الله شمس اگر واقعبينانه و با بصيرت قضاوت نماييم، شهر کابل به مثابة پايتخت کشور چه از...

اشتراک گذاری

ديپلماسي خاموش چين درافغانستان از برقراري امنيت تا ميانجيگري صلح با پاکستان!

محمد علي مهرزاد کشورهاي منطقه وجهان به استثناي ايران و پاکستان راه هاي دوستي را در افغانستان تجربه...

اشتراک گذاری

چرا با گذشت هر روز اوضاع بدتر مي شود؟

احمد سعيدي متأسفانه روزي نيست که در کشور ما به نا حق خوني يا خون هايي نريزند. روزي...

اشتراک گذاری

«هيچ کشوري را جز مردم اش کس ديگري آباد کرده نمي تواند»

مهرالدين مشيد رفتن به پاي مردم بيگانه در بهشت حقا که با عقوبت دوزخ برابر است «آنوقت ها...

اشتراک گذاری

در جستجوي والدين داعش

محمد ندیم بخشی پديدة «داعش» يا آن چه به عنوان «خلافت اسلامي» يا «حکومت اسلامي» معرفي مي شود،...

اشتراک گذاری

اسارت  در ايماژهاي رسانه‌يي و فرهنگي

منیژه باختری رسانه‌ها، به گونة سامانمند به ايجاد ايماژها و کليشه‌ها مي‌پردازند. يکي از کليشه‌هاي متداوم که در...

اشتراک گذاری

چرا قبر خود را مي کنيد؟

فهيم دشتي در پي حمله تروريستان بر مرکز فرهنگي تبيان، تبصره هايي از طريق رسانه ها به نشر...

اشتراک گذاری

حمله به خبرگزاري افغان، حمله به آ زادي بيان است

سید شریف ناصرزاده دست هاي پليد انفجار و انتحار يک  بار ديگر فاجعه آفريدند و اين بار با...

اشتراک گذاری

مبارزه چيست و سياست باز کيست؟

احمد سعیدی نه هر که آئينه سازد، سکندري داند نه هرکه چهره بر افروخت، دلبري داند نه هر...