مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

طرحي براي اصلاح دستگاه سارنوالي افغانستان

سيدناصر تقدسي فساد يکي از عواملي است که آرام آرام تمام هست و بود ما را، در عرصه...

اشتراک گذاری

از صلح آلوده تا اقتصاد زمين‌گير

فرهاد ابرار جغرافياي خاص افغانستان همچنان که کشور را در ميانه خشکي قرار داده و بي نصيب از...

اشتراک گذاری

راهبرد جديد امريکا بايد خواب را از چشمان نظاميان پاکستاني حرام مي کرد

مهرالدين مشيد «جان مک کين» سناتور جمهوري‌خواه و رييس کميته نيروهاي مجلس سناي امريکا اعلام کرد که اصلاحيه‌يي...

اشتراک گذاری

صلح و امنيت  بدون عدالت اجتماعي يک شعار است

  محمد علي مهرزاد صلح وامنيت مفهوم کلي اصطلاح عام وفراگير وهميشه در حال نوسان است که دولت...

اشتراک گذاری

پنج سال و سه مرحله جنگ

فهيم دشتي در پي بيرون شدن بيش از 100 هزار سرباز خارجي در سال هاي 1392 و 1393...

اشتراک گذاری

جنگ  نيابتي  و ادامـه نا امني ها در افغانستان

  احمد سعیدی از حضور قوت هاي ناتو به سر دمداري امريکا در افغانستان اضافه تر از 16...

اشتراک گذاری

«سياست افغانستان؛ روايتي از درون» روايتي از يک روايتگر راستين

  منيژه باختري بازگويي سوژه‌هاي تاريخي با روايت بازيگراني که سهم مستقيم در رويدادها و مسير تاريخ داشته...

اشتراک گذاری

در پيوند به مذاکرات حامد کرزي باسفير روسيه درکابل لويه جرگه يا گردهمايي انديوالان

  عبدالواسع هيله من     از گذشته‏ هاي دور ملت ها براي انجام کارهاي بزرگ و سرنوشت...

اشتراک گذاری

پشت پرده پاکسازي ناگهاني شاهزاده هاي سعودي

  محمد بن سلمان براي تصاحب قدرت عجله دارد به نظر هدف اصلي اقدامات روز شنبه، کنارگذاشتن شاهزاده...

اشتراک گذاری

روزنامه آرمان ملي که آرماني مي نويسد!

روزنامه يي که هم با رنگ است هم قشنگ احمد سعيدي بي پرده  مي خواهم حقيقتي را با...