مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

استراتيژي سياسي و نظامي امريکا در افغانستان

شمشاد عزيز کاظمي روابط رسمي و ديپلماتيک افغانستان با ايالات متحده امريکا چندان قدامت طولاني خوب ندارد، شاه...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت ششم در اندونيزيا متفکراني همچون: نور خالص مجيد، عبدالرحمن وحيد، احمد واهب و منور سادزالي...

اشتراک گذاری

داعش بازوي ضربتي شبکة حقاني است

مهرالدين مشيد   رييس استخبارات امريکا بار ديگر به پاکستان هشدار داد و گفت، تا زماني که پاکستان...

اشتراک گذاری

« از ما کرده کسي بهتر مي‌آيد، بيايد!»

صائم   حادثة اخير تروريستي در کابل، به قيمت جان 103 نفر و زخمي شدن235نفر ديگر تمام شد....

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد   بن باديس در الجزاير بر بنياد افکار سلفي به ابهام زدايي و اتهام زدايي از...

اشتراک گذاری

با فرا افگني هاي سياسي  نبايد خاک بر چشمان مردم افگند

  مهرالدين مشيد دشمنان مردم افغانستان بازهم جسارت نشان دادند و اين بار با استفاده از يک موتر...

اشتراک گذاری

خليل زاد را از خواب بيدار کنيد!

  احمد سعيدي زلمي خليل زاد سفير پيشين امريکا در افغانستان ومهمان خود خواندة فعلي، فکر مي کند...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت چهارم سوريه پس از مصر بزرگ‌ترين پايگاه فکري در جهان اسلام است. سوريه امروز و...

اشتراک گذاری

آيا سياست پاکستان در مورد افغانستان تغيير خواهد کرد؟

محمد علي مهرزاد قبل ازپرداختن به تبارگرايي سياست خارجي پاکستان نسبت به تعامل با همسايه‌گان ،ايجاب مي کند...

اشتراک گذاری

چرا آبیاری درخت های قدرت با خون مردم !

میر نجیب الله شمس از اين واقعيت عيني افکار مترقي انکار نمي ورزد که: در تمامي کشورهاي واقعاً...