مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

آيا خلافت جاي‌گزين امارت خواهد شد؟

  لطیف آرش دولت افغانستان از روز بيست هفتم ماه رمضان الي پنجم عيد با گروه طالبان اعلام...

اشتراک گذاری

زمان خر سوار گذشتن از زير ريش مردم گذشته است ؟

  فهیم دشتی در روزهاي عيد مردم شاهد حضور گروه‌هايي از طالبان در کابل و چند شهر ديگر...

اشتراک گذاری

يادي از استقامت و پايداري قسيم اخگر

  احمد سعيدي صبح امروز کتابچه خاطرات خويش را ورق مي زدم چشمم به يادداشتي افتاد که حدود...

اشتراک گذاری

آتش بس سه روزه مشت ها را باز و چهره ها را عريان کرد

  مهرالدين مشيد چه خوب مي شد که روزنة آشتي که در آتش بس سه روزة عيد باز...

اشتراک گذاری

شهروندان افغانستان در سيماي طالبان آيت آشتي را خواندند

  مهرالدين مشيد شهروندان افغانستان پس ازچهل سال جنگ‎هاي خانمان سوز، دربدري‌ها، آواره‌گي‌ها، مهاجرت‌ها وبالاخره دردهاي بي پايان...

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

سرزمين «پسافو» پرور من!

  پرتو نادر ی باري روايتي خوانده بودم از حکيمي در کتابي؛ روايت اين گونه بود که در...

اشتراک گذاری

انتقال آرشيف افغان‌فيلم به ارگ؛ محافظت بهتر يا دست‌برد زيرکانه‌تر؟!

  نورالله ولیزاده رسانه‌ها به نفل از سيمناگران گزارش کرده‌اند که قرار است طبق حکم رييس جمهوري، آرشيف...

اشتراک گذاری

آتش بس در قاموس دشمن؛ يعني کشتار بي‌گناهان

  محمد یونس مهرین 17 سال اخير گواه آن است که تلاش دشمنان مردم افغانستان براي ادامه جنگ...

اشتراک گذاری

طالبان به جنگ عادت کرده اند به آتش بس بسيار خوشبين نباشيد!

  مهرالدین مشید محمد اشرف غني، رييس جمهوري افغانستان به تاريخ 17 جوزا، در واکنش به فتواي علماي...