مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

سفر رييس جمهور غني به پاکستان بايد مشروط باشد

احمد سعيدي به نقل از رسانه هاي ملي و بين المللي آقاي اشرف غني رييس جمهور بنا به...

اشتراک گذاری

چين و امريکا دو رقيبي که نمي خواهند درگيري نظامي داشته باشند

در بازي هاي جديد پاکستان تنها کشوري که سود نخواهد برد! اين روز ها داستان تنش ميان ايالات...

اشتراک گذاری

فساد در زندان پلچرخي

گزارشگران: اوليا و احمد سالک زندانيان زندان پلچرخي از انواع جرايم که در داخل زندان انجام مي شود...

اشتراک گذاری

نام ديگر افغانستان بايد رخصتستان باشد!!

احمدسعیدی بدون ترديد مشکلات امنيتي و بن بست سياسي در کشور ما قابل درک است اما، متأسفانه با...

اشتراک گذاری

حزباللهلبنان يگانه نيروي مقاوم ضد صليبي در قاره آسيا!

مولاداد سهیم زخم شمشير اسلام در قلب ريش صليبيون تا جهان پايدار است، پايه دار، درد آور، شرم...

اشتراک گذاری

پاکستان شبکه‌هاي تروريستي را نسبت به امريکا ترجيح مي‌دهد!

عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان پاکستان استراتيژي سياسي خود را بر اساس دشمني با هندوستان ترتيب...

اشتراک گذاری

تجديد انرژي مغز براي قضاوت سالم

نويسنده: فيض‌الله کاکر حالت فعلي افغانستان براي مسؤولان دولت وجوانان قواي امنيتي کشور ومردم ما درمجموع خيلي ها...

اگر به عقل بها داده نشود، خشونت سربلند مي کند!

حمید بخشی پديد آمدن گروه‌ها و فرقه هاي فقهي، کلامي در هر دين و آئيني يک امر طبيعي...

اشتراک گذاری

فرعون هاي موميايي شدة ذهني ما

پرتو نادري اين روزها شبکه‌هاي اجتماعي پراست، از هياهوي فرعون. گويا يکي از استادان جامع‌الازهر مصر گفته است...

اشتراک گذاری

مکتب عاشورا نماد پيروزي خون بر شمشير!

فرهاد «دره يي» امروز شيعه و سني در حقيقت تاريخ اسلام و ميراث بزرگ اسلامي بايکديگر شريک اند...