مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت چهارم سوريه پس از مصر بزرگ‌ترين پايگاه فکري در جهان اسلام است. سوريه امروز و...

اشتراک گذاری

آيا سياست پاکستان در مورد افغانستان تغيير خواهد کرد؟

محمد علي مهرزاد قبل ازپرداختن به تبارگرايي سياست خارجي پاکستان نسبت به تعامل با همسايه‌گان ،ايجاب مي کند...

اشتراک گذاری

چرا آبیاری درخت های قدرت با خون مردم !

میر نجیب الله شمس از اين واقعيت عيني افکار مترقي انکار نمي ورزد که: در تمامي کشورهاي واقعاً...

اشتراک گذاری

غني  مي  د اند که طالب و  د اعش او  را  نه مسلمان مي‌داند و نه  افغان

صدیق الله توحیدی حملات پيهم تروريستي در کشور نشان مي دهدکه خواب مذاکره وصلح با شرورترين سازمان‌ها (شبکه...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

بخش سوم مهرالدين  مشيد در نتيجة ظهور جريان چپ‌گرا در غرب، گروهي از متفکران مسلمان در صدد همخوان...

اشتراک گذاری

با گرگان و درنده گان هم‌پيمان نشويد!

احمد سعيدي از جنايات هولناک روز ها و ماه هاي گذشته در اين مقاله حرفي به زبان نمي...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت دوم قاسم امين (1908-1836) شخصيت برجستة ديگر مصر زماني دست به اصلاح گري زد که...

اشتراک گذاری

تروريسم چالش اصلي سال 2017 ميلادي

  نويسنده: خواجه بشير احمد انصاري مترجم: احمد مسيح حامي يادداشت مترجم: اين مقاله به مناسبت پايان سال...

اشتراک گذاری

فرستاده را بايد با «قبرغه هاي شکسته» نزد ترامپ فرستاد!

دکتور هارون اميرزاده زلمي خليل‌زاد يک فرستادة فاشيست، متبسم ولي خيلي ماهر و خطرناک، باز سر و کله...

اشتراک گذاری

در پيوند به حمله ترورستي اخير بر هوتل کانتنيتال آقاي رييس جمهور! عمل کنيد نه محکوم

صائم کابل بار ديگر يک ضعف ويک خلاي بزرگ امنيتي را به رخ مسؤولان کشانيد وباعث آبرو ريزي...