مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

خاموش ماندن هم خيانت است  و هم جنايت

  احمد سعیدی در مقطع حساس کنوني که فضاي سياسي افغانستان در حالت شناور و متغيري به سر...

اشتراک گذاری

رهايي افراد حزب اسلامي تقويت روند سياسي يا تکرار يک اشتباه!؟

  اخيراً دسته‌ي ديگراز زندانيان حزب اسلامي از زندان رها شدند، رها شده‌گان شامل 75 نفر اند که...

اشتراک گذاری

افغانستان متعلق به همه افغان ها است؟

میرنجیب الله شمس در اين هيچ شک و ترديدي وجود ندارد که: با مداخله و تعرض نظامي امريکاي...

اشتراک گذاری

آقاي   دانش  چه   مي‌گفت  و  به  کي  مي‌گفت؟

  احمد سعیدی غير از يک مرتبه در عمر خود آن هم در يکي از روز هاي عيد...

اشتراک گذاری

شاه حسین مرتضوی : کسانی که دشنام می دهند، ممکن است مشت و لگد هم بزنند

  شاه‌حسين‌مرتضوي، روزنامه‌نگار سابقه‌دار و مشهور افغانستان است که اکنون زبان ارگ است و به عنوان سخنگوي رياست...

اشتراک گذاری

آیا سازش با پاکستان امکان پذیر است؟

  محمد علی مهرزاد افغانستان روزگاران بسيار تلخي را از اثر جنايت دشمنان خارجي وطبقات حاکمه داخلي  تحمل...

اشتراک گذاری

امريکا  در افغانستان پيروزي يا شکست؟

احمد سعیدی امريکا به خاطر پيروزي در جنگ افغانستان و فريبکاري‌هايي که پاکستاني ها با در نظرداشت 33...

اشتراک گذاری

سه انتقال

قسمت دوم فهیم دشتی در مورد انتقال امنيتي، در شمارة مورخ22 عقرب 1396 روزنامة آرمان ملي، نوشته اي...

اشتراک گذاری

به ياد بود از قتل عام مردم در يکاولنگ

دولت اسلامي، کشتار مردم را زود فراموش مي‌کند نویسنده: سيد شريف ناصر زاده ديروز 19 جدي بود و...

اشتراک گذاری

با ادامه اين وضعيت همه بازنده ايم

احمد سعیدی ساعت پيش صفحات مختلف اجتماعي را مي ديدم و مي خواندم آنچه که ديدم و آنچه...