مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

پاکستان بار دگر امريکا را مسخره کرد

  سيد شريف ناصر زاده گروه طالبان هفته گذشته در نامه هشت صفحه يي از امريکا خواسته است...

اشتراک گذاری

سردمداران کشور قدرت بيان ندارند

  احمد سعيدي ارگ رياست جمهوري ديروز شنبه 28 دلو محفلي را به خاطر بيست و نهمين سالروز...

اشتراک گذاری

کمونيزم چگونه از هم پاشيد؟

  عبدالرازق وطنپال فروتن افغانستان کشوري است که تقريباً درقلب آسيا موقعيت داشته واين موقعيت حساس جغرافيايي اش...

اشتراک گذاری

واشنگتن – اسلام آباد مقابله يا معامله

  احمد سعيدي در اولين روز سال نو 2018 ميلادي دونالد ترامپ، رييس جمهوري ايالات متحده امريکا  در...

اشتراک گذاری

يک خاطره بسيار وحشتناک «خلقيي که 1200تن را به قتل رسانيده بود»

  عريز رفيعي زمستان سال 1361را دراتاق 26 در منزل سوم کوته قفلي در پلچرخي زنداني بوديم. اتاق‌هاي...

اشتراک گذاری

آقاي غني تير به هوا رها کرد

  هوسا اخيراً شماري از پشتون هاي پاکستان٬ در برابر آنچه که بي عدالتي و تبعيض عليه اين...

اشتراک گذاری

مقاومت عليه تجاوز سرخ و پيامد هاي بعدي‌آن

  محمد نديم بخشي در اين هيچ شکي و ترديدي وجود ندارد که مردم افغانستان عليه تجاوز قواي...

اشتراک گذاری

نشست ديروز کابل ابتکار امريکا بود نه افغانستان

  رییس جمهور غنی: فصل جديد همکاري هاي منطقه يي بر ضد هراس افگني آغاز شده است احمد...

اشتراک گذاری

26 دلو 1367 روز افتخار و پيروزي ملت افغانستان است

  میر نجیب الله شمس اوراق تاريخ جهان گواه و گوياي اين حقايق است که فجايع استمراري، تراژيدي...

اشتراک گذاری

زيگنال جنگ جديد در افغانستان به صدا درآمد

مهرالدین مشید پس از هفده سال بار ديگر هواپيما هاي «بي 52» امريکايي در فضاي افغانستان به پرواز...