مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

حمايت از حقوق زنان در حد شعار است

  میرنجیب الله شمس پنجشنبه مورخ 17 حوت سال 1396 خورشيدي مصادف است به 8 مارچ 2018 ميلادي،...

اشتراک گذاری

حماسه هاي ارتش منظم افغانستان در گذرگاه تاريخ

  نويسنده: م  «ميهن‌يار» شانزدهم حوت مصادف به بيست و نهمين سالروز هجوم فوج پاکستان به شهر جلال...

اشتراک گذاری

رويکردهاي سياسي کارا بحران را مهار و خطر تروريزم را کاهش مي‌دهد

  مهرالدین مشید دامن زدن به تنش هاي قومي و بحران آفريني در کشور زير هر نام و...

اشتراک گذاری

به يزدان اگر ما خرد داشتيم!

پرتو نادري دوستي دارم که هربار دل‌تنگ مي‌شوم انبان غم‌هايم را براي او مي گشايم و به گفتة...

اشتراک گذاری

طالبان به پيشنهاد صلح لبيک نمي گويند

  مهرالدين مشيد طرح رييس جمهوري کشور در نشست پروسة دوم کابل از حمايت جامعة جهاني برخوردار شد....

اشتراک گذاری

براي افغانستان کدام نظام انتخاباتي بهتر است

  پرتو نادری انتخابات، يکي از اصول پاية دموکراسي است. يعني بدون انتخابات نمي‌توان بحث دموکراسي را به...

اشتراک گذاری

بسته طلايي و فرش قرمز افغانستان با ناز و نخره طالبان

  احمد سعيدي اشرف غني، رييس جمهوري افغانستان در آغاز مراسم دومين نشست «روند کابل» به منظور ايجاد...

اشتراک گذاری

به خاطر ازدحام ترافيکي در کابل نيمي بيماران در روي جاده جان مي‌دهند

  ادارة کابل امبولانس مي گويد که در سال جاري، 500 تن در پايتخت هنگام انتقال به شفاخانه...

اشتراک گذاری

سوريه ميدان مبارزه امريکا و ترکيه؟

  ابرار اگرچه اخيراً با وجود اقدامات بازيگراني از جمله اسرائيل، ترکيه و امريکا، وضعيت سوريه تنش آميز...

اشتراک گذاری

پروژه‌يي که در اندام تروريستان لرزه افگنده است

مهرالدين مشيد افتتاح پروژة تاپي به مثابة فراتر از يک پروژة اقتصادي، فصل جديد و آغاز نو پس...