مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

از سازش هاي پنهان سياسي تا روابط آشکار اقتصادي

  محمد علي مهرزاد سرانجام قراردادتاپي بعد ازآن همه فرازوفرود، به شکل علني وسازنده  پردة سياه بي اعتمادي...

اشتراک گذاری

جنبش بيداري ملت تاجيک در حال حاضر نزديک به رسيدن به عزت تاريخي شان است

  مريم عبدالله با اشغال هند قديم توسط قواي انگليس و مزدور شدن اميران خراسان(افغانستان) به اين امپراتوري...

اشتراک گذاری

کنفرانس کابل فرصتي براي همکاري ها و تفاهم به جاي تقابل

  مهرالدین مشید اين بستگي به حکومت افغانستان دارد که چقدر مي تواند از نشست کابل به حيث...

اشتراک گذاری

طالبان دروغ مي‌گويند

  سيد شريف ناصر زاده همزمان با فشار بالاي پاکستان از جانب ايالات متحده امريکا در رابطه با...

اشتراک گذاری

ملت چيست و ما چگونه روند ملت شدن در کشور را قوام بخشيم؟!

  عبدالرازق وطنپال فروتن پيش ازآن که درمورد ملت شدن درکشورما افغانستان بحث علمي  وسياسي  داشته باشيم، بايد...

اشتراک گذاری

به فاشيستان وطني که تاريخ را سرچپه مي‌خوانند!

  پرتو نادري گاهي انديشيده ايد که فاشيستان ايراني، از نام ايران همان قدر استفادة ابزاري مي‌کنند و...

اشتراک گذاری

خوشبيني‌ها در افغانستان از تأثيرات آيندة پروژه تاپي

  خط لوله گاز تاپي مي تواند در آينده فرصت مناسبي براي استخراج منابع گازي افغانستان را ايجاد...

اشتراک گذاری

پروژه تاپي ابتکار حکومت وحدت ملي نيست!

  احمد سعیدی پس از 23 سال انتظار، سر انجام لوله گاز تاپي به خاک افغانستان مي‌رسد اين‌که...

اشتراک گذاری

ټاپي د ښېرازۍ پر لور اغېزمنه لار

                لیکنه: سردار محمد همدرد د ټاپي نوم مې له ډېر پخوا او یوازې مې یې کیسې...

آيا نمي‌توان فراتر رفت!؟ تأملي بر ساخت و نياز تاريخي مفهوم افغان

    دکتور آرام رؤيا اين روزها رسانه هاي افغانستان چند خبر داغ دارند، از جمله شناسنامه‌هاي برقي...