مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

مسعود مبارز آزادي خواه وخسته گي ناپذير

امروز که درآستانه شانزدهمين سالروز شهادت احمد شاه مسعود قرار داريم به جا خواهد بود تا سخن چند...

احمد شاه مسعود ستاره تابناکي که افول نمي‌کند

صدیق الله توحیدی فرمانده جهاد و مقاومت قهرمان ملي کشور شهيد احمدشاه مسعود، در تاريخ معاصر کشور از...

اشتراک گذاری

بازي «موش و پشک» ميان پاکستان و امريکا!!

مهرالدين مشيد وزارت خارجة پاکستان در اعلاميه يي بار ديگر همکاري اين کشور را در صلح افغانستان ابراز...

اشتراک گذاری

حجاب اسلامي؛ نگاه جنسي به زن يا واجب شرعي؟

اخيراً راديو فردا گفتگويي را در رابطه به حجاب اسلامي با داکتر سروش پژوهشگر دين و فلسفه و...

اشتراک گذاری

ترامپ و افغانسـتان خروج آبرومندانه يگانه گزينه!

عبدالمجيد اسکندري کارشناس ارشد روابط بين المللي و نظم جهاني بالاخره ترامپ موضع خود را در رابطه به...

اشتراک گذاری

حجاب اسلامي؛ نگاه جنسي به زن يا واجب شرعي؟

اخيراً راديو فردا گفتگويي را در رابطه به حجاب اسلامي با داکتر سروش پژوهشگر دين و فلسفه و...

پيشـينة کـوتاهه سـراي در پارسي دري

هرچند شماري از پژوهش‌گران نخستين نمونه‌هاي شعر پارسي دري را در آثاري جست و جو کرده اند که...

اشتراک گذاری

پاکستان مي داند که طالبان با حضور امريکا به قدرت نمي رسند !

صدیق الله توحیدی جنگ افغانستان براي بسياري از کشورهاي کمک کننده يک بحث تکراري پنداشته مي شود، اما...

اشتراک گذاری

آشوب آفرينان دشمنان اين ملت اند بادبان پير قدرت در دست توفان

مهرالدین مشید به همه‌گان آشکار است که کشور در شرايط خاصي قرار دارد و افغانستان تنها در جبهة...

اشتراک گذاری

منافع مشترک زمينه ساز همگرايي بين افغانستان و ايران

عبدالرازق وطنپال فروتن افغانستان وايران اززمان هاي دورتابه امروز، زماني که صفوي هاي ايران رامتحد ساختند وبالاي خاک...