مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

توطئه جنگ هاي فرقه يي در افغانستان

دربيشتر از دوسال گذشته دقيقاً بعد از ايجاد حکومت وحدت ملي، افغانستان با چالش هاي تازه اي مواجه...

اشتراک گذاری

همه به يک صدا؛ به تروريستان لعنت فرستادند!

در حالي که طالبان حملات شان را در برابر نيروهاي امنيتي کشور شدت بخشيده اند و با راه...

اشتراک گذاری

دامن زدن به تنش هاي قومي يا جست و جوي راهي ميان بر به سوي تفاهم ملي

روشنفکران و جوانان عزيز مي دانند که افغانستان با توجه به منابع سرشار زير زميني و طبيعي و...

اشتراک گذاری

پس از سلب صلاحيت نواز شريف امروز پارلمان پاکستان اجلاس ويژه را براي گزينش نخست وزير برگزار مي کند

دادگاه عالي پاکستان نواز شريف نخست وزير برحال اين کشور را به دليل دست داشتن در فساد مالي...

اشتراک گذاری

فرصت طلبان را به صدر مجلس راه ندهيد

در اين شکي نيست که در طول تاريخ داعيه داران و پيشتازان تمامي جنبش هاي اجتماعي سياسي توده...

اشتراک گذاری

مردم افغانستان تشنۀ آب؛دولتمردان ايران و پاکستان تشنۀ خون!

سرانجام فعاليت هاي سيا ست بازي‌هاي فريب ونيرنگ پاکستان وايران درقبال اوضاع افغانستان از لابلاي شبکه هاي استخباراتي،...

اشتراک گذاری

آقاي حکمتيار! حکومت هم از ارگ و هم از کشور خوب دفاع مي کند

چند روز قبل انجينير گلبدين حکمتيار گفت که اين حکومت آنقدر ضعيف است که از ارگ دفاع کرده...

اشتراک گذاری

آيا درج نام پاکستان در فهرست کشورهاي حامي تروريزم کافيست؟!!

در هفته گذشته ايالات متحده امريکا نام پاکستان را در فهرست کشورهاي حامي تروريزم جا داد که عوامل...

اشتراک گذاری

نظر ديگري بر موضوع اسلامستان؛ آيا در کشور ما فدراليزم تطبيق شدني است؟

اين نوشته را من در سال 1989 در يکي از جرايد افغاني منتشره در کشور امريکا به نشر...

اشتراک گذاری

زورآزمايي در جغرافياي افغانستان!

متأسفانه در طول تاريخ، سرزمين دوست داشتني ما افغانستان هميشه ميدان بازي هاي سياسي براي ديگران بوده و...