مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

جناب آقاي استاد دانش روي سخنم با شماست

احمد سعیدی آنچه را که روز دوشنبه طي نشستي در مورد ساختار سياسي افغانستان دانشمند گرامي جناب معاون...

اشتراک گذاری

حلقة مقاومت ضد امريکايي منطقه از قوه به فعل درآمده است!

صديق الله توحيدي رييس جمهوري امريکا اعلام کرد که استراتيژي دولت آن کشور در قبال افغانستان تدوين شده...

اشتراک گذاری

تشديد تنش و تضاد ها ميان قدرت هاي بزرگ تراژيدي به بار مي آورد

مير نجيب الله شمس به شهادت اوراق تاريخ جهاني، کشورهاي گيتي با داشتن رژيم هاي مختلف سياسي، نظام...

اشتراک گذاری

استراتيژيي که همه در انتظار آن اند

احمد سعیدی مقامات حکومتي افغانستان به اين باور اند که استراتيژي امريکا در مورد افغانستان مؤثر و فراگير...

اشتراک گذاری

نگراني ها از حيف و ميل ماليات مخابراتي سيستم شفافي براي جمعآوري ماليات ده درصدي کارت هاي مصرفي وجود ندارد!

گزارشگران: نزیبه معروفی و مصطفی رحیمی مسؤولان وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي در حالي از جمعآوري بيش از...

تفاوت ميان منتقدان آزمند و منتقدان پابند حکومت!

مهرالدین مشید در اين شکي نيست که بار حکومت کج است و لنگ لنگان و گاهي افتان و...

اشتراک گذاری

موجوديت مبارزين و منافقين در حکومت وحدت ملي!

احمد سعيدي به اساس آمار دفتر يوناما، از سال 2009 به اين طرف 77 هزار نفر از افراد...

اسلام سنتي، ايدئولوژيک و پسا ايدئولوژيک

انجينير سيد يعقوب نويد جامعه ما در حال گذار از سنت به سوي مدرنيته است، ساختارشکني و در...

اشتراک گذاری

آرزوهاي غازي امان الله خان تحقق مي يابد

تورنجنرال دولت وزیری در قرن بيست قول معروف بود که گويا " آفتاب در قلمرو بريتانيا غروب نمي...

اشتراک گذاری

نگاه کوتاه به بحث ريشه ها و رشد افراط گرايي در کشور

حميد بخشي در برنامه انديشه طلوع نيوز به گرداننده‌گي جناب ملک ستيز دو مهمان انديشمند و توانا جناب...