مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

نگاه کوتاه به بحث ريشه ها و رشد افراط گرايي در کشور

حميد بخشي در برنامه انديشه طلوع نيوز به گرداننده‌گي جناب ملک ستيز دو مهمان انديشمند و توانا جناب...

اشتراک گذاری

سکوت امريکا دربحران سياسي ونظامي افغانستان اعلان استراتيژي بعد از طوفان، تزريق خون به مرده گان است!

سنجر غفاری بدون شک امريکا منافع ملي مهمي در منطقه دارد، اين ضرورت باعث آن گرديد تا امريکا...

اشتراک گذاری

چگونه شبکه هاي استخباراتي سرنوشت ملت ها را به بازي مي گيرند؟

مهر الدین مشید شماري از آگاهان عصر کنوني را "عصر زباله" ناميده اند. عصري که بشر به گونة...

اشتراک گذاری

نظر اجمالي بر استراتيژي جديد نظامي سردمداران قصر سفيد و سناي امريکا در افغانستان

افکار و اذهان مترقي به اين حقيقت عيني مهر تأييد مي گذارند که بعد از جنگ دوم جهاني...

اشتراک گذاری

سرنوشت افغانستان در دست کمپني هاي خصوصي نظامي

دولت امريکا در نظر دارد تا پيشبرد جنگ و مبارزه با تروريزم در افغانستان را به کمپني هاي...

اشتراک گذاری

امريکا تا آخر از افغانستان حمايت نخواهد کرد!

عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در اين روزها که حکومت و مردم افغانستان در انتظار تصميم...

اشتراک گذاری

برگرفته از صفحه فيسبوک من هم حق دارم که نامه‌يي به رييس جمهور بنويسم!

جناب متفکر! اگر تفکرهمين است که تو داري کاش ملخ‌هاي دوران سنگ، تخم همه تفکر روي زمين را...

اشتراک گذاری

تلاش اسلام آباد درمشروعيت بخشيدن جنگ افغانستان

عبدالاحمد فيض درين روزها حملات مخالفان مسلح درسراسرافغانستان‌وبه‌خصوص درولايت هاي شمالي کشور ابعاد مضاعف کسب نموده است وسعي...

آسيا براي امريکا چقدر اهميت دارد؟

محمد علي مهرزاد جنگ اعلام شده امريکا پس ازحادثه تروريستي 11سپتامبر2001عليه تروريزم تنها به تقويت گروه هاي تروريستي...

اشتراک گذاری

عمده ترين اهداف امريکا در افغانستان مسؤولان دولت افغانستان از خواست و استراتيژي امريکا چيزي نمي دانند

احمد سعيدي روز قبل طي نشستي که با يک تعداد از جوانان داشتم آن ها در مورد ابهام...