مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

تنها مطبوعات آزاد است که زنجير هاي استعمار فکري را از دست هاي مردم باز مي کند

مير نجيب الله شمس از يک و نيم دهه به اين طرف يک تعداد اجاره داران، تيکه داران،...

اشتراک گذاری

آغاز يک بازي ديگر بخاطر ايجاد فرصت ديگر

هيچ ضرورتي با نشست‌هاي اينجا و آنجـا در مـورد افغانسـتان نيـست احمد سعيدي باز آغاز يک نيرنگ بخاطر...

اشتراک گذاری

آيا فرصت آن پيش آمده است که امريکا از پاکستان روي بگرداند

مهرالدين مشيد اين پرسش شايد در ذهن هر افغان خطور کند که آيا فرصت آن پيش آمده که...

اشتراک گذاری

به پاکستان اجازه داده نشود که احساسات قومي را در ميان مذاکره کننده گان ايجاد نمايد

صدیق الله توحیدی قراراست در نيمه ماه ميلادي جاري نشست چهار جانبه امريکا،چين، پاکستان و افغانستان در شهر...

تعصب سرطاني که بايد جراحي شود !

هوسا از مدتيست که فارسي ستيزي و يا به عباره ديگر، سر کشيدن از نام يک قوم خاص،...

اشتراک گذاری

در باب فلسفه تحليلي: با محوريت ويتگنشتاين

سروش دباغ «از بخت شکر دارم و از روزگار هم». تا کنون سه کتاب در حوزة فلسفة ويتگنشتاين...

اشتراک گذاری

چرا افغانستان را به ميدان جنگ هاي نيابتي کشورهاي آزمند جهاني مبدل کرده اند؟

اوراق تاريخ کشور ما به اين واقعيت تلخ مهر تأييد مي گذارد که افغانستان از دير زمان براي...

اشتراک گذاری

پاکستان و ديپلوماسي تهاجمي سياسي و نظامي

چگونگي جنجال بر سر دفتر قطر و سکوت بر سر بستن شورا هاي کويته و پشاور همزمان به...

اشتراک گذاری

مخالفان مسلح در برابر ملت بازنده اند

تورنجنرال دولت وزيري از سقوط رژيم طالبان و از ايجاد دولت جمهوري اسلامي افغانستان 16 سال مي گذرد....

اشتراک گذاری

جايگاه پاکستان دراستراتيژي انگليس وامريکا!

محمد علی مهرزاد آنچه ديپلوما سي وصلح را درمنطقه وجهان بي اثر ساخته است، چگونگي به وجود آوردن...