مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

غني  مي  د اند که طالب و  د اعش او  را  نه مسلمان مي‌داند و نه  افغان

صدیق الله توحیدی حملات پيهم تروريستي در کشور نشان مي دهدکه خواب مذاکره وصلح با شرورترين سازمان‌ها (شبکه...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

بخش سوم مهرالدين  مشيد در نتيجة ظهور جريان چپ‌گرا در غرب، گروهي از متفکران مسلمان در صدد همخوان...

اشتراک گذاری

با گرگان و درنده گان هم‌پيمان نشويد!

احمد سعيدي از جنايات هولناک روز ها و ماه هاي گذشته در اين مقاله حرفي به زبان نمي...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت دوم قاسم امين (1908-1836) شخصيت برجستة ديگر مصر زماني دست به اصلاح گري زد که...

اشتراک گذاری

تروريسم چالش اصلي سال 2017 ميلادي

  نويسنده: خواجه بشير احمد انصاري مترجم: احمد مسيح حامي يادداشت مترجم: اين مقاله به مناسبت پايان سال...

اشتراک گذاری

فرستاده را بايد با «قبرغه هاي شکسته» نزد ترامپ فرستاد!

دکتور هارون اميرزاده زلمي خليل‌زاد يک فرستادة فاشيست، متبسم ولي خيلي ماهر و خطرناک، باز سر و کله...

اشتراک گذاری

در پيوند به حمله ترورستي اخير بر هوتل کانتنيتال آقاي رييس جمهور! عمل کنيد نه محکوم

صائم کابل بار ديگر يک ضعف ويک خلاي بزرگ امنيتي را به رخ مسؤولان کشانيد وباعث آبرو ريزي...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

نويسنده : مهرالدين  مشيد تاريخ مبارزات ملت هاي شرقي نشان مي دهد که تجاوز کشور هاي استعماري واکنش...

اشتراک گذاری

چگونه در افغانستان پيروز شويم؟

نويسنده: دونا روهراباهاکر رييس کميته روابط خارجي کانگرس امريکا    برگردان: ک. هم سخن   اين مقاله را...

اشتراک گذاری

جلال آباد در آتش و خون

سید شریف ناصر زاده حمله به نهاد خيرية حمايت از کودکان در ننگرهار پس از دو و ياسه...