مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

راه هاي بديل ترانزيت مايه اميد جهت رفع مشکل عدم دسترسي به بحر

  دکتور ضيا نظام   عدم دسترسي به بحر يکي از عمده ترين عوامل يا علل عقب مانده‌گي...

اشتراک گذاری

حکمتيار در پي چيست؟

  چرا شوراي امنيت ملي، قانون شکني هاي حکمتيار را ناديده مي گيرد گلبدين حکمتيار سر دسته حزب...

اشتراک گذاری

  مردم فلسطين ؛اعلان نکبت بارترامپ را با خون خود رقم مي زنند!

  محمد علي مهرزاد چهارراه اديان استعاره اي است مناسب براي توصيف فلسطين؛ سرزميني که مسکن وماواي ابراهيم...

اشتراک گذاری

راهبرد امنيتي امريکا و امنيت گم شده افغانستان

سيد شريف ناصرزاده دونالد ترامپ، رييس جمهوري ايالات متحده امريکا، راهبرد تازة امنيت ملي کشورش را اعلام کرد...

اشتراک گذاری

آغاز، حماسي  و شکوهمند  و اما انجام درد بار و فاجعه آور!

  مهرالدين مشيد نهضت اسلامي افغانستان در شرايط ويژه تاريخي به وسيلة شماري از مؤسسان آن تشکيل شد...

اشتراک گذاری

در آستانة روزي‌‌که‌رهبر جام شوكران را سركشيد!

عبدالحی خراسانی او آنروز لبخند زِد، لبخند او سيلى يي محكم بر روى شاگردانى بود كه سرمست از...

اشتراک گذاری

دينداري چيست و چگونه بايد باشد؟

حمید بخشی در ميان نوانديشان و متفکران ديني  معاصر، دينداري اصناف مختلف دارد. ما يک نوع دينداري نداريم...

اشتراک گذاری

اول جدي وسرنوشت مردم افغانستان

عبدالرازق وطنپال فروتن ليسانس حقوق وعلوم سياسي اول جدي درتاريخ معاصرافغانستان  به خصوص  دريک ونيم دهه اخير، تأثير...

اشتراک گذاری

انتخابات و شفافيت انتخابات، نياز افغانستان

سيد شريف ناصر زاده براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، نظر و عقيده مردم در ادارة کشور زمان...

اشتراک گذاری

سروصدا در بارة انتخابات

عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان در اين روزها تعدادي به نام تيفا و بعضي از نام...