مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

افغانستان و آينده مبهم آن

  احمد سعیدی بعد از حوادث خونين و انفجارات هفته گذشته در کابل و  شهر هاي ديگر افغانستان،...

اشتراک گذاری

کابل شاهد وحشيانه ترين کشتار انتحاري و انفجاري توسط تروريستان

  سيد شريف ناصر زادهافغانستان و شهر هاي بزرگ آن در اين روزها شاهد تراژيدي بزرگي است ،...

اشتراک گذاری

ديد گذرا بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

  بخش هشتم مهرالدين  مشيد مدرسة مذهبي ديوبند در سال 1867 يعني هفت سال بعد از آن انقلاب...

اشتراک گذاری

به پاکستان هيچگاهي نمي توان اعتماد کرد

  مهرالدین مشید سفر دو مقام ارشد امنيتي کشور در شرايط کنوني هرچند با حسن نظر و ترغيب...

اشتراک گذاری

سر انجام کشمکش هاي ارگ و جمعيت به کجا خواهد انجاميد؟

غلام رسول قرلق چانه زني هاي ارگ و جمعيت بر سر قدرت، از شروع حکومت هاي پسا طالباني...

اشتراک گذاری

استفاده ابزاري از قوانين در ساختار هاي حکومت وحدت ملي

نويسنده :«ميهن يار» درين اواخر از هفته قانون اساسي در حالي تجليل به عمل آمد که نقض قوانين،...

اشتراک گذاری

استراتيژي سياسي و نظامي امريکا در افغانستان

شمشاد عزيز کاظمي روابط رسمي و ديپلماتيک افغانستان با ايالات متحده امريکا چندان قدامت طولاني خوب ندارد، شاه...

اشتراک گذاری

ديد گذرا  بر انديشه هاي اصلاحي در اسلام

مهرالدين  مشيد قسمت ششم در اندونيزيا متفکراني همچون: نور خالص مجيد، عبدالرحمن وحيد، احمد واهب و منور سادزالي...

اشتراک گذاری

داعش بازوي ضربتي شبکة حقاني است

مهرالدين مشيد   رييس استخبارات امريکا بار ديگر به پاکستان هشدار داد و گفت، تا زماني که پاکستان...

اشتراک گذاری

« از ما کرده کسي بهتر مي‌آيد، بيايد!»

صائم   حادثة اخير تروريستي در کابل، به قيمت جان 103 نفر و زخمي شدن235نفر ديگر تمام شد....