مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

آيا براي گشودن گره بن بست در کشور راهکاري وجود دارد؟

مهرالدین مشید در اين شکي نيست که تمامي کشور هاي جهان فصل هاي طولاني بحران هاي سياسي، اقتصادي...

اشتراک گذاری

نشريه امريکايي: کمک نظامي روسيه به طالبان شدت گرفته است

يک‌نشريه امريکايي گزارش داد که روسيه و ايران با حمايت از طالبان دنبال راهبرد موازي درافغانستان اند. راهبرد...

اشتراک گذاری

اشک تنهايي بخاطر درد مشترک

آقايان غني و عبدالله: وظيفه شما انتقال تابوت نه بل ختم فاجعه هاي ملي است احمد سعیدی وضعيت...

اشتراک گذاری

رهبران و روشنفکر ان ما در دو راهه تصميم گيري ها قرار دارند

مهرالدین مشید در جايي خواندم روشنفکر افغانستاني بيش از آنکه روشنفکر باشد، بيشتر از آن هزاره، پشتون، تاجيک،...

اشتراک گذاری

چرا افغانستان ميدان جنگ قدرت هاي برزگ؟

مير نجيب الله شمس در اين هيچگونه شک و ترديدي وجود ندارد که: امريکا به خاطر منافع جهاني...

اشتراک گذاری

مذاکرات صلح اجباري پاكستان با افغانستان!

محمد علي مهرزاد هفته گذشته جلسه عمان براي صلح افغانستان در مراکش مرکز آن کشور برگزار شد. دراين...

اشتراک گذاری

نيمروز درگذرگاه مرگ!

محمد علي مهرزاد ولايت نيمروزبا اقتصاد ملي روبه فنا، وجان گرفتن طالبان ، رشد اقتصاد غيرقابل تصورمواد مخدر،مداخلات...

اشتراک گذاری

حمله هاي مرگبار طالبان يک روز پس از نشست عمان تعهد شکني آشکار پاکستان است

مهرالدين مشيد در اين شکي نيست که استخبارات پاکستان پس از تهاجم شوروي تا حضور امريکا در افغانستان،...

اشتراک گذاری

آزادي، مساوات و وحدت در تنوع برتري جوي قومي- زبان و مليتي، جفا بر حق کشور و مردم است

دکتور محمد ظاهر عزيز شعار هاي آزادي، مساوات و وحدت در تنوع در سطوح عالي دولت هاي ديموکراتيک،...

اشتراک گذاری

با زمان بايد جُنبيد و بن بست را شكست!

صمد كارمند پس از رویدادهای سال 1992نیروهای ملی، مترقی و ديموكرات پراکنده و در حالت سكوت و شكست...