مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

رييس جمهور حق مي‎گويد يا سران ايتلاف

احمد سعیدی پيش از چاشت ديروز سه شنبه 20 سرطان 1396 رييس جمهور اشرف غني در يک نشست...

اشتراک گذاری

گزینه های جدید منطقوی امریکا در افغانستان

وزیر دفاع امریکا گفته است که آنها گزینه تازه برخورد با مسأله افغانستان را که معطوف به رویکرد...

اشتراک گذاری

حکومت وحدت ملی با چالش های بحران زا

بي کفايتي، قانون گريزي،بي تفاوتي ، پارتي بازي ودروغ بافي در درون حکومت وحدت ملي باعث شده تا...

اشتراک گذاری

ارگ از تــک روی دســت بکشــد

در بحبوحه افزايش بد امني و خطر سقوط برخي از ولايت ها به دست دشمن، ارگ شديد تر...

اشتراک گذاری

آقای رییس جمهور! تو ملامت هستی

دوسال از رياست جمهوري جناب شما و تأسيس حکومت وحدت ملي گذشت، هرروز مردم اميدشان را نسبت به...

اشتراک گذاری

اردوی افغانسـتان اردوی شجاع است

هنوز خون شهيدان شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داوود شهيد خشک نشده بود که طالبان طبق برنامه آي...

اشتراک گذاری

هشتم ثور روز پیروزی مجاهدان یا آغاز مصیبت‌ها و دشواری های بی پایان

مردم افغانستان با تمامي جنب و جوش و سرشار از نيروي شگفت انگيز اعتقادي در شوري از ايمان...