مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

چگونه نظام جمهوریت را نجات دهیم

صدیق الله توحیدی شاید برای داکترغنی و شماری از اراکین دوتابعیته کشورمهم نباشد و آن‌ها کشور را ترک...

اشتراک گذاری

ارزيابي قدرت بازدارنده‌گي قانون انتخابات در برابر تخلفات انتخاباتي

محمد قاسم رحمانی انتخابات روندي است که در آن برخي به سمت‌هاي انتخاباتي مهم کشور مي‌رسند. در اين...

اشتراک گذاری

هشدار طالبان جديست، اظهارات حکومت اما ميان تهي! 

جاويد روستاپور  گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ي هشدار داده اند که همايش‌هاي انتخاباتي را  به دليل اين که...

اشتراک گذاری

«پيشرفت زمانيِ» صلح در فضاي ابهام!!

نورالله ولي‌زاده در حالي‌که هشتمين دور مذاکرات ميان خليل‌زاد و طالبان آغاز شده و طرفين از احتمال دست‌يابي...

اشتراک گذاری

آغاز دور هشتم مذاکرات امريکا وطالبان ترديدها به برگزار نشدن انتخابات را بيش‌تر کرد

روستاپور با آن‌ بيش‌تر از يک هفته از آغاز رسمي پيکارهاي نامزدان  انتخابات رياست جمهوري مي‌گذرد، اما به...

اشتراک گذاری

افغانستان و دموکراسي

احمد سعيدي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و استفاده از راي به خاطر گزينش شخص توانا و مؤثر در...

اشتراک گذاری

ايتلاف‌هاي ناپايدار بر روي اختلاف‌هاي پايدار!!

نورالله وليزاده در دو روز اخير، برخي از رسانه‌ها و به ويژه شبکه‌هاي اجتماعي از بروز اختلاف نظر...

اشتراک گذاری

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؛ از بی‌باوری نامزدان تا بی‌باوری نهادهای ناظر!

 جاوید روستاپور با آن‌که پنج روز از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی گذشته است، اما با گذشت هر روز،...

اشتراک گذاری

آیا ایجاد سمت نخست وزیری، معضل تمرکز قدرت را رفع خواهد کرد؟

  محمد قاسم رحمانی مشکل افغانستان صرف تفکیک افقی قوا و تقسیم قدرت میان رییس دولت وحکومت نیست....

اشتراک گذاری

پیکارهای انتخاباتی، زیرسایه تهدیدهای امنیتی و گفت‌وگوهای صلح  

جاوید روستاپور در حالی که سه روز از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری می‌گذرد، اما این...