مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

از کرونا تا فساد، آزمون سخت وزارت صحت

  دولت افغانستان به ويژه وزارت صحت عامه، همزمان در معرض چند آزمون دشوار قرار گرفته است. همه...

اشتراک گذاری

رسانه‌هاي افغانستان بحران سياسي را چگونه پوشش مي‌دهند؟!

  نورالله ولي‌زاده بحران سياسي برخاسته از انتخابات ششم ميزان پارسال، يکي از بي‌سابقه‌ترين بحران‌هاي سياسي در افغانستان...

اشتراک گذاری

از جنگ با طالبان تا صلح با طالبان مأموريت امريکا چگونه تغيير کرد؟

  وزير خارجه امريکا بار ديگر تاکيد کرده که کشورش به پايان جنگ در افغانستان متعهد است و...

اشتراک گذاری

دل‌سردي اروپايي‌ها از «خون‌سردي»کابلي‌ها!!

  نورالله ولي‌زاده ماموريت اتحاديه اروپا به نماينده‌گي از سفراي اين اتحاديه در افغانستان و سفير ناروي در...

اشتراک گذاری

تنها راه‌‌ بيرون رفت ازبحران؛ تغييرساختار نظام سياسي درکشور است

  افغانستان يکي از کشورهايي است که انواع مختلف نظام‌هاي سياسي در آن آزمايش شده و‌ همه به...

اشتراک گذاری

به نام صلح به کام جنگ

  در حالي‌ که روند رهايي زندانيان طالبان از زندان‌هاي کشور جريان دارد، رحمت‌الله نبيل، رييس پيشين امنيت...

اشتراک گذاری

جمهوريتِ در حال«احتضار»و«جمهوري‌خواهان» ناعاقبت‌انديش!!

  نورالله ولی زاده نظام جمهوريت در افغانستان براي نخستين‌بار در عمر 20ساله‌اش، با سخت‌ترين آزمون روبرو شده...

اشتراک گذاری

رهبرشاخه خراسان داعش خواست پاکستان، حق مردم تکلیف دولت

رهبر داعش؛ وزارت خارجه اعالم کرده که میان کابل و اسالمآباد قرارداد تبادل مجرمین وجود ندارد و اسلم...

اشتراک گذاری

حق اعتراض در برابر نقض عدالت انتخاباتي

  محمد قاسم رحماني در اين نبشته در قدم اول به اصل حاکميت ملي مي‌پردازم و سپس به...

اشتراک گذاری

تداوم بحران سياسي، چالش‌ پروژه صلح امريکا- طالبان را چندين برابر خواهد کرد

  بحران سياسي ناشي از انتخابات رياست جمهوري همچنان پا بر جاست. تنها انعطافي که در حال حاضر...