مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

با تصور ماندنِ امریکایی‌ها در افغانستان؛ فصل دیگری از مذاکرات صلح آغاز خواهند شد!!

نورالله ولی‌زاده خروج کامل امریکایی‌ها از افغانستان نه تنها که هیچ سودی برای گروه طالبان ندارد، بلکه اگر...

اشتراک گذاری

تفاوت میان امارت و جمهوری اسلامی در چیست؟

محمد قاسم رحمانی نظام جمهوری اسلامی کنونی بر اساس قانون اساسی ای است که حقوق اساسی شهروندان را...

اشتراک گذاری

صلح پایدار نیازمند مشارکت همه‌گانی است

  احمد سعیدی تردیدی وجود ندارد که روسیه به‌راه انداختن مذاکرات دو مرتبه ای در مسکو و تاشکند...

اشتراک گذاری

برگزاری انتخابات؛ از تاکید حکومت تا عقب نشینی حامیان دموکراسی در افغانستان!  

جاوید روستاپور با وجودی که حکومت به ویژه محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری...

اشتراک گذاری

چگونه نظام جمهوریت را نجات دهیم

صدیق الله توحیدی شاید برای داکترغنی و شماری از اراکین دوتابعیته کشورمهم نباشد و آن‌ها کشور را ترک...

اشتراک گذاری

ارزيابي قدرت بازدارنده‌گي قانون انتخابات در برابر تخلفات انتخاباتي

محمد قاسم رحمانی انتخابات روندي است که در آن برخي به سمت‌هاي انتخاباتي مهم کشور مي‌رسند. در اين...

اشتراک گذاری

هشدار طالبان جديست، اظهارات حکومت اما ميان تهي! 

جاويد روستاپور  گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ي هشدار داده اند که همايش‌هاي انتخاباتي را  به دليل اين که...

اشتراک گذاری

«پيشرفت زمانيِ» صلح در فضاي ابهام!!

نورالله ولي‌زاده در حالي‌که هشتمين دور مذاکرات ميان خليل‌زاد و طالبان آغاز شده و طرفين از احتمال دست‌يابي...

اشتراک گذاری

آغاز دور هشتم مذاکرات امريکا وطالبان ترديدها به برگزار نشدن انتخابات را بيش‌تر کرد

روستاپور با آن‌ بيش‌تر از يک هفته از آغاز رسمي پيکارهاي نامزدان  انتخابات رياست جمهوري مي‌گذرد، اما به...

اشتراک گذاری

افغانستان و دموکراسي

احمد سعيدي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و استفاده از راي به خاطر گزينش شخص توانا و مؤثر در...