مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

رهبراني که مي‌ميرند، جنگ‌جوياني که کم نمي‌شوند

  نرگس اعتمادی مقام‌هاي محلي ولايت ننگرهار مي‌ گويند «ابوسعد ارهابي»؛ رهبر داعش در افغانستان در ولسوالي خوگياني...

اشتراک گذاری

روسيه، مي‌خواهد حامد کرزي را به قدرت برساند

  محمد يونس مهرين روزنامه ايزويستيا چاپ روسيه اخيراًمقاله‌يي تحت نام « مسکو در آينده آماده است با...

اشتراک گذاری

نقش امریکایی ها در جنگ قدرت میان غنی و اتمر

حنیـف اتمر دلیل اسـتعفای خـود را اختافات شـدید بـا رییـس جمهـور معرفـی کرده اسـت اشـرف غنـی هـم در...

اشتراک گذاری

خصوصیات و مسوولیت های یک عضو پارلمان

احمد سعیدی شـهروندان افغانسـتان در آسـتانه بـر گـزاری سـومین انتخابـات پارلمانـی قرار دارنـد، امید و باورهـای وجـود دارد...

اشتراک گذاری

پرونده صلح افغانستان ابزاري براي رقابت کشورهاي منطقه و جهان

  مهرالدین مشید جنگ امريکا در افغانستان دراز ترين جنگ آن کشور بدل شده است که هزينه سنگين...

اشتراک گذاری

استعفاي اتمر و پرسش‌هاي بي‌پاسخ!

  نورالله ولي‌زاده حنيف اتمر را بسياري‌ها «رييس جمهور مخفي» مي‌خواندند و استعفاي او يک رويداد سياسي با...

اشتراک گذاری

دولت روسيه اظهارات سفير افغانستان درمسکورا رد کرد

  سجاد بدخش آقاي عبدالقيوم‌ کوچي سفير افغانستان در مسکو در تازه ترين اظهارات‌اش گفته است، دولت روسيه...

اشتراک گذاری

دورنماي تاريک صلح وثبات افغانستان از وراي؛ مسابقه امريکا و روسيه در مذاکره با طالبان!

  نورالله ولي‌زاده حدود يک ماه پيش امريکايي‌ها ديدار محرمانه‌يي با نماينده‌گان طالبان در قطر داشتند. حالا روسيه...

اشتراک گذاری

چرا نهادها و نسلِ دوم جهادي غربي سازي مي‌شوند؟

  احمدصديق احمدي آن‌هايي‌که سنگ مدرن شدن را به سينه مي‌کوبند فکر مي‌کنند که با اين طرز رفتارهمه...

اشتراک گذاری

بي‌همتايي رييس جمهور غني در عوام‌فريبي

  آنيتا احمدي محمد اشرف غني در آخرين سال مأموريت‌اش هم از شعارها و اظهارات عوام‌فريبانه دست بردار...