مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

پيامد حضور نظامي چين در افغانستان

  مرزبان خبر تأسيس پايگاه نظامي چين در مربوطات ولسوالي واخان ولايت بدخشان در نزديکي مرز مشترک افغانستان...

اشتراک گذاری

وامانده‌گي يک نسل و فرصتي که از دست مي‌رود

  نصرالله نيک‌فر اين درست است که نظام‌هايي مي‌روند و رژيم و ساختارهاي مي‌آيند. کساني کسي مي‌شوند و...

اشتراک گذاری

روسيه دايه مهربان‌تر از مادر؛ سه اصل استراتيژي صلح مسکو در قبال افغانستان

  روسيه و ديگر کشورهاي آسياي مرکزي از نفوذ داعش به کشورهاي خود از کانال افغانستان نگرانند و...

اشتراک گذاری

هرکسي ازظن خودشديارمن وزدرون من نجست اسرارمن

  صديق الله توحيدي هفته شهيد و سالارشهيدان، شهيد احمدشاه مسعود قهرمان ملي کشور نزديک است. ما بارديگر...

اشتراک گذاری

استعفاي آقاي اتمر سر نخ دراز دارد

  مهرالدين مشيد رسانه‌ها استعفاي حنيف اتمر را اختلاف او با رييس جمهور غني عنوان کردند. هرچند پيش...

اشتراک گذاری

رهبراني که مي‌ميرند، جنگ‌جوياني که کم نمي‌شوند

  نرگس اعتمادی مقام‌هاي محلي ولايت ننگرهار مي‌ گويند «ابوسعد ارهابي»؛ رهبر داعش در افغانستان در ولسوالي خوگياني...

اشتراک گذاری

روسيه، مي‌خواهد حامد کرزي را به قدرت برساند

  محمد يونس مهرين روزنامه ايزويستيا چاپ روسيه اخيراًمقاله‌يي تحت نام « مسکو در آينده آماده است با...

اشتراک گذاری

نقش امریکایی ها در جنگ قدرت میان غنی و اتمر

حنیـف اتمر دلیل اسـتعفای خـود را اختافات شـدید بـا رییـس جمهـور معرفـی کرده اسـت اشـرف غنـی هـم در...

اشتراک گذاری

خصوصیات و مسوولیت های یک عضو پارلمان

احمد سعیدی شـهروندان افغانسـتان در آسـتانه بـر گـزاری سـومین انتخابـات پارلمانـی قرار دارنـد، امید و باورهـای وجـود دارد...

اشتراک گذاری

پرونده صلح افغانستان ابزاري براي رقابت کشورهاي منطقه و جهان

  مهرالدین مشید جنگ امريکا در افغانستان دراز ترين جنگ آن کشور بدل شده است که هزينه سنگين...