مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

پاکستان در تلاش راه اندازي دسيسه برضد صلح افغانستان

  مهرالدین مشید پس از آن  که حکومت افغانستان انعطاف پذير، طرح صلح را براي طالبان پيشکش کرد...

اشتراک گذاری

سالي که نيکوست از بهارش پيداست

  با تأسف فراوان، روز اول سال نو 1397 خورشيدي با اولين حمله خونبار گروه تروريستي داعش در...

اشتراک گذاری

نماينده ملکي ناتو در افغانستان: بدون ايجاد يک دولت قانوني در افغانستان تأمين امنيت ناممکن است

  سفير و نمايندة ملکي ناتو مي گويد که حل مشکلات کنوني افغانستان، نياز به يک دولت قوي...

اشتراک گذاری

رابطة افغانستان با جهان و سفر مشاور امنيت ملي افغانستان به اروپا و امريکا

مهرالدین مشید حکومت افغانستان مصمم است تا براي شکستن بن بست کنوني جنگ افغانستان تلاش هاي همه جانبه...

اشتراک گذاری

مردم: حکومت، ظلم خانوادة حاکم  در ولسوالى پرچمن را ناديده مى‌گيرد

  شمارى از باشنده گان ولسوالى پرچمن فراه، از سال‌ها به اين سو شکايت دارند که از «ظلم...

اشتراک گذاری

تناب عمر حکومت روز تا روز کوتاه می شود

مهرالدین مشید الهـی! مگـر کتاب غم نامة جانسـوز و اسـتخوان سـوز ایـن ملـت پایـان ناپذیر اسـت و قضا...

اشتراک گذاری

جان بولتون با بسته بولتن جنگ به قصر سفيد مي آيد

احمد  سعيدي به نقل از روزنامه هاي  رويترز و واشنگتن پست، دونالد ترامپ تصميم گرفته است تا هربرت...

اشتراک گذاری

سياست مداران افغانستان به آخر خط رسيده اند

  احمد سعيدي به عقيدة من، سياست نوعي از تدبير است به گونه اي که امور زنده گي...

اشتراک گذاری

ترکيه ديگر به سوي اروپا و غرب نخواهد رفت!

  شمشاد عزيز کاظمي     کودتاي نافرجام که در ترکيه به وقوع پيوست،دقيقاً اين کودتا رابطه نزديکي...

اشتراک گذاری

جمعيت اسلامي و حزب اسلامي مسؤول شرايط ناگوار در کشور اند

  مهرالدين مشيد در حدود چهار دهه حزب اسلامي و جمعيت اسلامي به مثابه عضو واحد نهضت اسلامي...