مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

بيم و اميد از صلح امريکايي‌ها با پاکستان!

  احمد سعیدی در روزهاي اخير ماه مبارک رمضان رييس‌جمهوري افغانستان، آتش بس يک جانبه را با گروه...

اشتراک گذاری

آيا خلافت جاي‌گزين امارت خواهد شد؟

  بخش سوم و پایانی لطیف آرش تاکتيک‌هاي  گروه داعش براي جذب عناصر طالبان: الف: ايجاد ترس: جنگجويان...

اشتراک گذاری

در مذاکرات افغانستان- پاکستان همه موارد قابل بحث است

  صديق الله توحيدي دراين آواخر تلاش‌ها براي تأمين صلح در افغانستان شامل ابعاد وسيعي گرديده است؛ هيأت‌هاي...

اشتراک گذاری

آیا خلافت جای‌گزین امارت خواهد شد؟

    لطیف آرش قسمت دوم شاخه خراسان داعش: درمورد داعش و فعالیت‌های آن در افغانستان نظریات گوناگون...

اشتراک گذاری

آيا خلافت جاي‌گزين امارت خواهد شد؟

  لطیف آرش دولت افغانستان از روز بيست هفتم ماه رمضان الي پنجم عيد با گروه طالبان اعلام...

اشتراک گذاری

زمان خر سوار گذشتن از زير ريش مردم گذشته است ؟

  فهیم دشتی در روزهاي عيد مردم شاهد حضور گروه‌هايي از طالبان در کابل و چند شهر ديگر...

اشتراک گذاری

يادي از استقامت و پايداري قسيم اخگر

  احمد سعيدي صبح امروز کتابچه خاطرات خويش را ورق مي زدم چشمم به يادداشتي افتاد که حدود...

اشتراک گذاری

آتش بس سه روزه مشت ها را باز و چهره ها را عريان کرد

  مهرالدين مشيد چه خوب مي شد که روزنة آشتي که در آتش بس سه روزة عيد باز...

اشتراک گذاری

شهروندان افغانستان در سيماي طالبان آيت آشتي را خواندند

  مهرالدين مشيد شهروندان افغانستان پس ازچهل سال جنگ‎هاي خانمان سوز، دربدري‌ها، آواره‌گي‌ها، مهاجرت‌ها وبالاخره دردهاي بي پايان...

اشتراک گذاری