مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

بحران انتخابات و دست‌هاي سازنده!

  سيف الدين سديد احمدي، استاد دانشگاه از رنگيني انتخابات و هياهوي کميسيون انتخابات و نيز دولت کرده...

اشتراک گذاری

شيطان کده

  داؤد موسي يقين دارم که همه‌گي به اين باورند که مسجد پل خشتي واقع سر چوک کابل...

اشتراک گذاری

بخت بالنده حوزه‌ي مقاومت در انتخابات رياست جمهوري آينده

  برنا صالحی مقاومت، حوزه يک قوم، يک جغرافيا و يک جريان مشخص نيست، بلکه حوزه‌ي مقاومت به...

اشتراک گذاری

بايومتريک‌سازي راي‌دهنده‌گان؛ لازم اما ناکافي

  عبدالمتین فرهمند کميسيون انتخابات از بررسي‌ها روي چگونه‌گي بايومتريک‌کردن راي‌دهنده‌گان در روز انتخابات پارلماني خبر داده مي‌گويد...

اشتراک گذاری

گفتمان سکولاريزم و اسلا‌ميزم در افغانستان

    شمشاد عزيز کاظمي افغانستان از جمله کشور هاي جهان سوم است، که گفتمان سکولاريزم در بين...

اشتراک گذاری

نهادهاي ناظران برانتخابات: استفاده از سيستم بايومتريک در انتخابات 28 ميزان ممکن نيست

  سرنوشت انتخابات 28 ميزان در هالة از ابهام و همراه با انتقادهاي جدي از کارکرد کميسيون انتخابات...

اشتراک گذاری

بازنگري پيمان امنيتي کابل- واشنگتن، در تقابل با مصالح علياي افغانستان است

  عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان اين روزها حکومت وحدت ملي به مشکلات بزرگي گرفتار شده؛...

اشتراک گذاری

در آیینه مـناسـبات منـطقه یی و بین المللی، جنـگ دیـده می شــود، نه صــلح!!

بـه ایـن طرف، 2008 دسـت کم از سـال حکومـت افغانسـتان برنامـه مصالحـه با طالبـان را به صورت جدی...

اشتراک گذاری

ننگرهار؛ حياط خلوت داعش!

  سيدضياموسوي برخي منابع از حضور روزافزون گروه تروريستي داعش در ولايت ننگرهار خبر داده و مي‌گويند که...

اشتراک گذاری

نجات افغانستان از بحران موجود؛ نيازمند‌ مسووليت همه‌گاني

  احمد سعيدي آنتونيو گوتريش دبير کل سازمان‌ملل متحد در شوراي امنيت آن سازمان دراظهارات خود، اوضاع افغانستان...