مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

کی ها قانون اساسی کشور را ظالمانه نقض کرده می روند؟

میرنجیب الله شمس: لذت قدرت انحصاری دولتی و سرمایه های غیر مشروع و هنگفت اقتصادی که شماری از...

اشتراک گذاری

نگاه به ارزش‌هاي دموکراتيک درآيينه قانون اساسي کشور

غلام يحيي رنجبر/ جمهوري اعمتاد: دموکراتيک بودن قدرت سياسي ودولت ازمباحث مهم درانديشه سياسي مدرن به‌حساب مي‌آيد. آن‌چنان...

اشتراک گذاری

حکومت وحدت ملی و “قضایی خواندن فرایض!”

بـرای نخسـتین بار پـس از چهارسـال صـدای اعتـراض و انتقـاد علیـه کمیسـیون های انتخاباتـی از ارگ بلنـد شـد....

اشتراک گذاری

ظريف به جاي نسخه دادن به ديگران، به وضعيت حکومت ورشکسته کشورش بينديشد

ج - عيني: پروسه صلح افغانستان در ماه‌هاي گذشته از مهم‌ترين موضوع در پهلوي انتخابات پارلماني 28 ميزان...

اشتراک گذاری

آيا صالح در جنگ با باندهاي مافيايي قدرت‌مند پيروز خواهد شد؟

جاويد روستاپور: در کنار انتحار، انفجار و انجام حملات تروريستي در کشور به ويژه در کابل که زنده‌گي...

اشتراک گذاری

خط و نشان روسيه براي امريکا در افغانستان

علي موسوي - جمهور: سفارت امريکا در کابل، بيانيه وزارت خارجه روسيه را درباره اين که تعويق انتخابات...

اشتراک گذاری

چرا روسيه مداخله مي‌کند و چرا دخالت اين کشور جدي گرفته نمي‌شود؟

نورالله وليزاده: وزارت امور خارجه روسيه روز پنج‌شنبه، 20جدي، در بيانيه‌يي از تعويق انتخابات رياست جمهوري در افغانستان...

اشتراک گذاری

ورود بازيگران منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي کلاف صلح افغانستان را سردرگم کرده است

در اين که صلح آرزوي ديرينه هر شهروند افغانستاني است و شهروندان اين کشوربراي رسيدن به صلح و...

اشتراک گذاری

درهجدهمين سال‌ياد شهداي”يکه‌ولنگ” مطرح شد؛ عاملان قتل‌عام، مورد پيگرد قرارگيرند

منبع: جمهور از هجدهمين سال‌روز شهادت شهداي 19 جدي سال 1379 خورشيدي ولسوالي يکه‌ولنگ ولايت باميان طي مراسمي...

اشتراک گذاری

آيا عبدالله در تلاش پراکنده ساختن حزب جمعيت است؟

علي موسوي در بخشي از يک نوار صوتي منسوب به يونس قانوني؛ از اعضاي شوراي رهبري حزب جمعيت...