مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

پيامد هاي نگران کننده رهايي زندانيان

مهوش فخری حکومت وحدت ملي سال گذشته توافقنامه صلح را با حزب اسلامي به رهبري آقاي گلبدين حکمتيار...

چه فاجعه بار است که قلدري را به جاي عياري به اشتباه گرفت

زینب مشید اين دو واژه در طول تاريخ رو در روي يکديگر قرار داشته اند. عيار به کاکه...

اشتراک گذاری

آيا با راه اندازي هياهو و تبليغات مي توان به اجماع ملي رسيد؟

مهرالدين مشيد در اين شکي نيست که افغانستان در شرايط خيلي حساس و رقتباري به سر مي برد...

اشتراک گذاری

جنگ و تروريسم خواب ناميمون سرمايه داري براي جهان

  محمد نديم بخشي يک بار ديگرصحنه سياست کشورهاي مختلف جهان شاهد يک جريان چرخش به راست و...

اشتراک گذاری

قباحت زدايي چهرة پاکستان در آستانه سفر هيأت سازمان ملل در کابل

سید شریف ناصرزاده بدون شک سفر هيأت شوراي امنيت سازمان ملل در کابل براي بررسي واقعيت هاي جاري...

اشتراک گذاری

مذاکرات ترکيه بازي ديگر پاکستان

  احمد  سعيدي صلح و امنيت از جمله نيازمندي هاي ضروري و فطري بشري است و تنها در...

اشتراک گذاری

قرن «يلدا» در افغانستان!

مولاداد «سهيم» بزرگ‌ترين عامل قتل و کشتار و غارت گري هاي چهل سال جنگ در کشور، بي سوادي...

اشتراک گذاری

قانون شکنان دررأس هرم قدرت وثروت قرار دارند!  

محمد علي مهرزاد به بهانه تجليل از قانون اساسي،جا داردبه حيث يک شاگردحقوق باهموطنان خودنظريات خودراشريک بسازم تابه...

اشتراک گذاری

افشاي يک خبر بسيار تکان دهنده

عبدالحميد مبارز در شماره روز شنبه 23 جدي 1396 روزنامه ويسا، جناب عبدالکريم خرم موضوع بسيار حساس و...

اشتراک گذاری

خاموش ماندن هم خيانت است  و هم جنايت

  احمد سعیدی در مقطع حساس کنوني که فضاي سياسي افغانستان در حالت شناور و متغيري به سر...