مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

سه انتقال

قسمت دوم فهیم دشتی در مورد انتقال امنيتي، در شمارة مورخ22 عقرب 1396 روزنامة آرمان ملي، نوشته اي...

اشتراک گذاری

به ياد بود از قتل عام مردم در يکاولنگ

دولت اسلامي، کشتار مردم را زود فراموش مي‌کند نویسنده: سيد شريف ناصر زاده ديروز 19 جدي بود و...

اشتراک گذاری

با ادامه اين وضعيت همه بازنده ايم

احمد سعیدی ساعت پيش صفحات مختلف اجتماعي را مي ديدم و مي خواندم آنچه که ديدم و آنچه...

اشتراک گذاری

سه انتقال

قسمت اول يادداشت: اواخر 2014 تا اوايل 2015 کتاب پايان بازي را نوشتم. در آن کتاب بربنياد تحليل...

اشتراک گذاری

متن توفقنامه حکومت وحدت ملي

سه سال از امضاي توافقنامه سياسي اي که سبب ايجاد حکومت وحدت ملي شد سپري مي شود، اما...

اشتراک گذاری

رییس مجلس سنا: موقف‌ حکومت در قبال کشته شدن افغان‌ها در جنگ سوریه رنج‌آور است

  یک استاد دانشگاه کابل: ایران از احساسات مذهبی پناهجویان استفاده می کند   یک روز پس از...

اشتراک گذاری

امريکا و پاکستان، تعادل يا تقابل؟

  احمد سعیدی دونالد ترامپ رييس جمهوري ايالات متحده امريکا عوض تبريکي سال نو عيسوي به پاکستاني ها،...

اشتراک گذاری

تروريزم اژدهاي چند سر

احمد فهيم کوهدامني چندين سال پي هم است که تروريست هاي چند مليتي با شعار فريبندة شان، آتش...

اشتراک گذاری

قانون اساسي، در باد فراموشي

سید شریف ناصرزاده اينک ما در چهاردهمين  سالگرد قانون اساسي به عنوان وثيقة ملي افغانستان قرار داريم، افغانستان...

اشتراک گذاری

بار کج به منزل نمی رسد اگر می رسد عاقبت رسوا شود!

  محمد علي مهرزاد در حالي‌که ناظران سازمان ملل متحد رسماً وضعيت جنگ داخلي را درسوريه به حمايه...