مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

بيطرفي افغانستان و خطرات آن

 عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان دراين روزها بعد از پيشنهاد بيطرفي افغانستان که از طرف دکتور...

اشتراک گذاری

آيا سفر اتمر به چين اثر گذار است؟

  محمد حنيف اتمر، مشاور امنيت ملي افغانستان هفتة گذشته در يک سفر سه روزه وارد چين شد....

اشتراک گذاری

سياست خارجي پاکستان در قبال افغانستان

  پاکستان از اوايل تأسيس تا کنون؛ با فرهنگ هندو، با سياست انگليس و به نام مسلمان بوده...

اشتراک گذاری

چرا مردم نسبت به برگزاري انتخابات بدبين اند؟

  مهرالدين مشيد پس از انتظار هاي طولاني و حتا گفته مي توان نفس گير، بالاخره روند ثبت...

اکت هاي دموکراسي مردم را بيچاره کرده است!

  احمد سعيدي از دير زماني به اين سو تعداد زيادي از برجسته ترين نويسنده گان ، انديشمندان...

اشتراک گذاری

سوریه؛ میدان جنگ کشورها

  شمشاد عزیز کاظمی   در سوریه وضعیت به حدی است که اگر ادامه پیدا کند، امکان یک...

اشتراک گذاری

تبصرة کوتاه برناگفته‌هاي نشست بن چرا قانوني سکوتش را شکست؟

  مهرالدين مشيد   پس از هفده سال شست جهاني بُن، محمد يونس قانوني، رييس هيأت رهبري کنندة...

اشتراک گذاری

حضور امريکا در افغانستان و تشويش همسا يگان

  احمد سعیدی با وجود اين که از حضور قوت هاي امريکا يکجا با ناتو اضافه تر از...

اشتراک گذاری

چرا جنگ امريکا در افغانستان طولاني شد؟

  احمد سعیدی اضافه تر از 17 سال است که نيرو هاي ناتو، در رأس امريکا، در افغانستان...

اشتراک گذاری

انحلال غير قانوني مکاتب افغان – ترک و دادگاهي خانواده هاي دانش آموزان

  سیدالیاس علمدار مکتب هاي افغان-ترک در سال 1995 براي نخستين بار در افغانستان تأسيس شد 23 سال...