مقالات سیاسی

اشتراک گذاری

جان مک‌کين براي پاکستان لابي‌گري مي‌کند

از فحواي سخنراني ترامپ معلوم شد که او تمامي طرف ها را به صلح و ثبات در افغانستان...

امان الله خان بنيادگذار تجدد و نوگرايي در افغانستان نيست

بسيار گفته شده است که امان الله خان بنيادگذار تجدد و نوگرايي در افغانستان است، در حالي که...

اشتراک گذاری

اعلان استراتيژي امريکا و نگراني‌هاي پاکستان

احمد سعيدي پاکستاني ها نه تنها بعد از اعلان استراتيژي جديد امريکا در قبال افغانستان بل در روزهاي...

اشتراک گذاری

نبايد اين فرصت طلايي را از دست داد

عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان افغانستان سه بار فرصت ها را از دست داد، بار اول...

اشتراک گذاری

پاکستان در برابر تروريستان يا صادقانه عمل کند و يا شکست و سقوط را بپذيرد

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا استراتيژي خود را در باره‌ي افغانستان، پاکستان و جنوب آسيا بعد از ارزيابي...

اشتراک گذاری

ترامپ چه گفت؟

محمداسحق فايز سرانجام دونالد ترامپ، رييس جمهوري ايالات متحده امريکا پس از ماه ها تأخير استراتيژي جديد کشورش...

اشتراک گذاری

جناب آقاي استاد دانش روي سخنم با شماست

احمد سعیدی آنچه را که روز دوشنبه طي نشستي در مورد ساختار سياسي افغانستان دانشمند گرامي جناب معاون...

اشتراک گذاری

حلقة مقاومت ضد امريکايي منطقه از قوه به فعل درآمده است!

صديق الله توحيدي رييس جمهوري امريکا اعلام کرد که استراتيژي دولت آن کشور در قبال افغانستان تدوين شده...

اشتراک گذاری

تشديد تنش و تضاد ها ميان قدرت هاي بزرگ تراژيدي به بار مي آورد

مير نجيب الله شمس به شهادت اوراق تاريخ جهاني، کشورهاي گيتي با داشتن رژيم هاي مختلف سياسي، نظام...

اشتراک گذاری

استراتيژيي که همه در انتظار آن اند

احمد سعیدی مقامات حکومتي افغانستان به اين باور اند که استراتيژي امريکا در مورد افغانستان مؤثر و فراگير...