مقالات اجتماعی

اشتراک گذاری

تربيت اصيل اسلامي نزد کدام خانواده ها است؟

  نذير رادمنش کودکان، موجودات زيبايي اند که زنده‌گي انسان ها را تداوم بخشيده و محيط خانواده هاي...

اشتراک گذاری

زنجيره حکومت‌داري در افغانستان شکسته است

  اسنادی که در نتیجه یک رشته پژوهش‌ها به دست آمده نشان می‌دهد که زنجیره حکومت‌داری درافغانستان پس...

اشتراک گذاری

کرونا و مناقشات دینی

محمد محق نخستین مناقشه دینی در باب کرونا که به راه افتاد ربط دادن آن به وضعیت مسلمانان...

اشتراک گذاری

افول رسانه‌های چاپی در بدخشان

  نشریه‌های چاپی چون، جریده بدخشان، سیمای شهروند، سیمای بدخشان، مجله حکومت‌داری خوب، ماه‌نامه شهرداری فیض‌آباد، روشن‌گری، انقلاب فرهنگی، سرزمین من، ماه‌نامه شورای ژورناليستان، ماه‌نامه...

اشتراک گذاری

مقام و منزلت زن؛ تنها هشت مارچ برای زنان نیست!

نذیر رادمنش دین اسلام، افزون بر این‌که ساختمان بی عیب و نقص، منظم و منسجمی دارد، دارای بی...

اشتراک گذاری

تعقیب  و اجرای مجازات در حقوق جزای افغانستان

نگارنده: نجیب الله نایل مولوی زاده بخش دوم و پایانی مرجع تعقیب: دادستان یا مدعی العموم مقام قضایی...

اشتراک گذاری

تعقیب  و اجرای مجازات در حقوق جزای افغانستان

نگارنده: نجیب الله نایل مولوی زاده /  بخش نخست تعریف جرم و مجازات: جرم و مجازات دو پدیده...

اشتراک گذاری

نگاه اصلاحي به انديشه هاي ديني

حميد بخشي اصلاح انديشه ديني در تاريخ اسلام برمي‌گردد به سده هاي چهارم هجري شمسي (1058ميلادي) سده چهارم ...

اشتراک گذاری

ما هرکدام ویران‌گر محیط زیست خودیم!

پرتونادری پاکیزه زیستن و پاک نگه‌داشتن محیط زیست تنها مفهوم فزیکی ندارد، بلکه داری یک مفهوم بزرگ معنوی...

اشتراک گذاری

نیم نگاهی به سکولازیم

بخش دوم و پایانی کشورهای که نظام سیاسی شان سکولار است، حکومت‌ها رضایتی اند، نه هدایتی آن گونه...