مقالات اجتماعی

اشتراک گذاری

آدم‌هاي خردمند کمتر تنها مي‌شوند

ماهان طباطبايي : روان‌شناسان و جامعه شناسان هنوز تعريف درستي از «تنهايي» آدم‌ها و مقدار تأثيرات منفي اش...

اشتراک گذاری

انترنت و پوپوليزم به توطيه‌باوري دامن مي‌زنند

منبع: سايت آسو/ برگردان به فارسي دري؛ عرفان ثابتي توطيه‌باوري به طور کلي در رسانه‌هاي گروهي انعکاس بدي...

اشتراک گذاری

عادات مشترکِ آدم‌های پرکار و موفق

منبع: مردی روز/ سعید داورپناه این نکته مهم است که بدانید ظرفیت تان چقدر است؟ ما ماشین نیستیم...

اشتراک گذاری

چرا دروغ‌هاي آشکار را باور مي‌کنيم؟

توهم جمعي نه پديده‌ي جديدي است و نه مختص راست‌گرايان است. برخلاف نظريه‌هاي مورد توافق علمي، ليبرال‌هاي زيادي...

اشتراک گذاری

تصوف و روانکاوي ديدگاه مشترکي دارند

  به گفته‌ي توفيق حکيم، نمايشنامه‌نويس و رمان‌نويس مصري، پيشينه‌ي اين گرايش به در آميختن سنت‌هاي مختلف به...

اشتراک گذاری

مواد مخدر پديده زهرناک

افغانستان کشوري سرشار از منابع آبي، داراي دريا ها وچشمه هاي سرشار مي باشد که حدوداً 85 در...

اشتراک گذاری

امانت‌داري و اهميت آن در زنده‌گي اجتماعي

نگهداشتن امانت نشانه‌اي از نشانه هاي مسلمانان به شمارمي آيد وخيانت نشانه‌اي از نفاق وگناه محسوب مي‌گردد که...