مقالات اجتماعی

اشتراک گذاری

چرا دروغ‌هاي آشکار را باور مي‌کنيم؟

توهم جمعي نه پديده‌ي جديدي است و نه مختص راست‌گرايان است. برخلاف نظريه‌هاي مورد توافق علمي، ليبرال‌هاي زيادي...

اشتراک گذاری

تصوف و روانکاوي ديدگاه مشترکي دارند

  به گفته‌ي توفيق حکيم، نمايشنامه‌نويس و رمان‌نويس مصري، پيشينه‌ي اين گرايش به در آميختن سنت‌هاي مختلف به...

اشتراک گذاری

مواد مخدر پديده زهرناک

افغانستان کشوري سرشار از منابع آبي، داراي دريا ها وچشمه هاي سرشار مي باشد که حدوداً 85 در...

اشتراک گذاری

امانت‌داري و اهميت آن در زنده‌گي اجتماعي

نگهداشتن امانت نشانه‌اي از نشانه هاي مسلمانان به شمارمي آيد وخيانت نشانه‌اي از نفاق وگناه محسوب مي‌گردد که...